A. Jellonek, J. Kuryłowicz, M. Łapiński, Z. Siciński "Miernictwo elektryczne ogólne dla potrzeb telekomunikacji"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3100 egz., Warszawa, 1951

1. Wiadomości ogólne o pomiarach (19)
11. Wstęp
2. Zasada działania i budowy elektrycznych przyrządów pomiarowych (47)
21. Wiadomości ogólne
22. Przyrządy magnetoelektryczne
23. Przyrządy magnetoelektryczne o prostowniku. Woltomierze lampowe
24. Przyrządy elektromagnetyczne
25. Przyrządy elektrodynamiczne
26. Przyrządy indukcyjne
27. Przyrządy cieplne
28. Przyrządy elektrostatyczne
29. Inne przyrządy pomiarowe
3. Zespoły pomiarowe (176)
31. Elementy zespołów pomiarowych
32. Dodatkowy sprzęt pomocniczy
33. Mostki pomiarowe
34. Kompensatory prądu stałego
4. Sprzęt pomocniczy (278)
41. Sprzęt regulacyjny
42. Sprzęt pomocniczy stosowany w miernictwie telekomunikacyjnym
43. Urządzenia laboratoryjne
5. Pomiary elektryczne (316)
51. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych
52. Pomiary własności elementów obwodu elektrycznego
53. Badanie własności materiałów oporowych
54. Badanie własności materiałów izolacyjnych
55. Badanie własności materiałów magnetycznych
6. Utrzymanie przyrządów pomiarowych (448)
61. Uzupełnianie inwentarza laboratoryjnego
62. Konserwacja i potrzebne materiały
63. Sprawdzanie przyrządów
64. Naprawa przyrządów uszkodzonych

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl