A. Jellonek, Z. Karkowski "Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych - część III: zestawienie włąściwości podzespołów używanych do konstrukcji" 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 3, nakład 2000 + 70 egz., Warszawa, 1962

9.1. Zestawienie właściwości lamp elektronowych (3)
9.2. Właściwości oporników produkcji krajowej (36)
9.4. Zestawienie właściwości kondensatorów produkowanych w kraju (44)
9.5. Zestawienie własności materiałów ceramicznych (65)
9.6. Wykaz podzespołów, których właściwości i charakterystyki podane są w części III.

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.