A. Jellonek, Z. Karkowski "Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych - część II: obliczanie typowych podzespołów i przykłady konstrukcji urządzeń pomiarowych" 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 3, nakład 2000 + 70 egz., Warszawa, 1962

3. Typowe zespoły elektronicznych przyrządów pomiarowych (3)
3.1. Zasilacze sieciowe.
3.2. Wzmacniacze.
3.3. Stabilizatory.
3.4. Generatory typu LC.
3.5. Generatory typu RC.
3.6. Generatory napięć przeskokowych.
3.7. Tłumiki i dzielniki napięć.
3.8. Prostowniki pomiarowe.
3.9. Dekady zliczające ze specjalnymi lampami dekadowymi.
4. Mierniki wielkości elektrycznych (263)
4.1. Woltomierze lampowe.
4.2. Megomierze i mierniki izolacji.
4.3. Mierniki rezonansowe indukcyjności i pojemności.
4.4. Mierniki dobroci.
4.5. Oscyloskopy katodowe.
5. Źródła napięć pomiarowych (331)
5.1. Generatory sygnałowe AM.
5.2. Mikrowoltery.
6. Liczniki impulsów i mierniki numeryczne (357)
6.1. Wielodekadowe liczniki z dekatronami pojedynczych impulsów GC10D.
6.2. Licznik z lampami elektronowo - strumieniowymi ELW1.
7. Kierunki rozwoju współczesnych przyrządów elektronicznych (370)
8. Wykaz podręczników i monografii odnoszących się do całego skryptu (379)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.