E. Jezierski, Z. Gogolewski, Z. Kopczyński, J. Szmit "Transformatory - budowa i projektowanie"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 4167 egz., Warszawa, 1956

Przedmowa (5)
Rozdział I. Budowa rdzenia (5)
Rozdział II. Budowa uzwojeń (22)
Rozdział III. Przepięcia i wytrzymałość dielektryczna (45)
Rozdział IV. Materiały i układy izolacyjne (95)
Rozdział V. Przepusty (122)
Rozdział VI. Części konstrukcyjne transformatora (136)
Rozdział VII. Wyposażenie transformatorów (178)
Rozdział VIII. Montaż i suszenie (188)
Rozdział IX. Grzanie się i chłodzenie transformatorów (196)
Rozdział X. Stany cieplne nieustalone (241)
Rozdział XI. Obliczanie transformatora (258)
Rozdział XII. Przykłady obliczeń (288)
Rozdział XIII. Badanie transformatorów (351)
Rozdział XIV. Badania profilaktyczne (382)
Rozdział XV. Uszkodzenia transformatorów (392)
Rozdział XVI. Transport transformatorów (403)
Wykaz piśmiennictwa (414)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl