Eugeniusz Jezierski "Transformatory - podstawy teoretyczne"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 5190 egz., Warszawa, 1965

Przedmowa (11)
1. Zasada budowy i działania transformatora jednofazowego (13)
2. Magnesowanie rdzenia jednofazowego i straty w żelazie (22)
3. Równania i wykresy wektorowe pracy transformatora jednofazowego (75)
4. Obliczanie napięć rozproszenia i rozproszeniowych oporności indukcyjnych w transformatorach dwuuzwojeniowych (103)
5. Obciążeniowe straty mocy (150)
6. Transformowanie prądu trójfazowego (172)
7. Magnesowanie rdzenia trójfazowego (189)
8. Układy połączeń transformatorów trójfazowych (225)
9. Sprawność (260)
10. Praca równoległa transformatorów (270)
11. Prądy i siły występujące przy zwarciach (296)
12. Przepięcia (347)
13. Grzanie się i chłodzenie transformatorów (449)
14. Prąd włączania (505)
15. Transformator trójuzwojeniowy (517)
16. Autotransformatory (573)
17. Regulacja napięcia przez zmianę przekładni transformatora (588)
18. Transformatory specjalne (625)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl