Eugeniusz Jezierski "Transformatory - podstawy teoretyczne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 4151 egz., Warszawa, 1956

Od autora (5)
Rozdział I. Zasada budowy i działania transformatora jednofazowego (5)
Rozdział II. Magnesowanie rdzenia jednofazowego i straty w żelazie (11)
Rozdział III. Równania i wykresy wektorowe pracy transformatora jednofazowego (42)
Rozdział IV. Obliczanie napięć rozproszenia i rozproszeniowych oporności indukcyjnych (62)
Rozdział V. Straty mocy w uzwojeniach (110)
Rozdział VI. Transformowanie prądu trójfazowego (124)
Rozdział VII. Magnesowanie rdzenia trójfazowego (138)
Rozdział VIII. Układy połączeń transformatorów trójfazowych (164)
Rozdział IX. Sprawność (179)
Rozdział X. Praca równoległa transformatorów (187)
Rozdział XI. Zwarcie (204)
Rozdział XII. prąd włączania (235)
Rozdział XIII. Transformator trójuzwojeniowy (239)
Rozdział IV. Przypadki specjalne transformowania (254)
Rozdział XV. Regulacja napięcia transformatora (266)
Wykaz piśmiennictwa (287)
Skorowidz (293)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl