Michał Jadczyk, Andrzej Joński, Tadeusz Kowalski, Jerzy Wojtas, "Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa, 1974

Wstęp (7)
1. Gramofony (11)
1.1. Wymagania techniczne (11)
Parametry techniczne gramofonów. Typowe metody badania parametrów.
1.2. Rozwiązania konstrukcyjne gramofonów (16)
Opis ogólny. Układ napędowy. Ramię i wkładki adapterowe. Automatyka gramofonów.
1.3. Warunki prawidłowej eksploatacji gramofonów (41)
1.4. Usuwanie uszkodzeń gramofonów niezautomatyzowanych (43)
Typowe niesprawności i ich przyczyny. Lokalizacja uszkodzeń gramofonów niezautomatyzowanych.
1.5. Usuwanie uszkodzeń zmieniaczy (68)
Demontaż i regulacja poszczególnych zespołów funkcjonalnych. Kontrola pracy zmieniacza.
1.6. Naprawa zespołów wyłączających i kompensacyjnych (84)
Ogólne zasady naprawy wyłączników napędu. Naprawa i regulacja wyłączników kątowych. Naprawa i regulacja wyłączników prędkościowych. Naprawa układów kompensujących siłę ściągającą. Naprawa mikrodźwigów.
2. Wzmacniacze (91)
2.1. Ogólne omówienie parametrów wzmacniacza (91)
2.2. Rozwiązanie konstrukcyjne i ideowe (98)
Podstawowe wiadomości o układach wzmacniaczy akustycznych. Wzmacniacze lampowe. Wzmacniacze tranzystorowe. Wzmacniacze specjalne.
2.3. Technika usuwania uszkodzeń (124)
Badania ogólne. Typowe uszkodzenia i ich lokalizacja. Uszkodzenia układów specjalnych.
3. Organizacja i wyposażenie stanowiska naprawczego (155)
3.1. Organizacja stanowiska naprawczego (155)
3.2. Wyposażenie stanowiska naprawczego (156)
3.3. Lutowanie - narzędzia, materiały i technologia (165)
3.4. Części zamienne, elementy i ich przechowywanie (168)
3.5. Aparatura kontrolno - pomiarowa (170)
3.6. Specjalne przyrządy i pomoce (178)
3.7. Płyty testowe (184)
3.8. Automatyczne urządzenia do pomiaru charakterystyk przenoszenia (189)
4. Katalog sprzętu i podzespołów (190)
4.1. Gramofony i wzmacniacze produkcji krajowej (190)
4.2. Niektóre podzespoły (205)
4.3. Opisy płyt testowych i testowo - demonstracyjnych (211)
Płyty produkcji krajowej. Płyty produkcji zagranicznej.
Bibliografia (216)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl