Krzysztof Jarosławski, "Urządzenia telewizyjne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,  wydanie 2,
Warszawa, 1965

1. Wiadomości wstępne (5)
Zarys rozwoju historii telewizji. Rozwój telewizji w Polsce. Własności wzroku. Zasada przesyłania i odbioru obrazów.
2. Wytwarzanie sygnału wizji (22)
Przetwarzanie obrazu na sygnały elektryczne. Wybieranie. Dobroć obrazu telewizyjnego. Pasmo częstotliwości sygnału wizyjnego. Całkowity sygnał wizyjny. Lampy analizujące. Kamera telewizyjna. Wzmacniacze wizji. Generatory synchronizujące. Mieszanie sygnałów wizyjnych. Wóz teletransmisyjny. Telekino.
3. Nadajniki telewizyjne (61)
Podział częstotliwości. Standardy telewizyjne. Normy sygnałów synchronizujących. Zasięg. Nadajniki telewizyjne - wiadomości ogólne. Nadajnik obrazu. Nadajnik dźwięku. Konstrukcja nadajników. Nadawanie wizji i fonii wspólną anteną.
4. Anteny odbiorcze (83)
Fale elektromagnetyczne. Rodzaje anten odbiorczych. Prosty dipol półfalowy. Antena pętlowa. Układy antenowe złożone. Dopasowanie i synchronizacja.
5. Odbiorniki telewizyjne (91)
Wiadomości ogólne. Schematy blokowe. Przemiana częstotliwości. Heterodyna. Obwody strojone. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Filtry selektywne. Detektor i wzmacniacz wizji. Wydzielanie impulsów synchronizujących. Generatory odchylania. Stopień końcowy odchylania pionowego. Stopień końcowy odchylania poziomego. Prostownik wysokiego napięcia. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wzmacniacz częstotliwości różnicowej. Ograniczniki amplitudy. Detektor częstotliwości. Wzmacniacz małej częstotliwości. Kineskopy. Zasilanie odbiorników telewizyjnych. Zniekształcenia. Pomiary odbiorników. Strojenie. Przegląd odbiorników telewizyjnych.
6. Urządzenia telewizji przemysłowej (198)
Bibliografia (212)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl