Mieczysław Jeżewski, "Radjotelefonja i radjotelegrafja"
wykład popularny zasad radjotechniki oraz proste sposoby budowania amatorskich stacyj odbiorczych z 162 rysunkami

Nakładem Księgarni Tadeusza Mikulskiego, Katowice, 1925

SPIS RZECZY
Wstęp (1)
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Rozdział I. Podstawy radjotechniki
§ 1. Zasadnicze zjawiska z dziedziny elektryczności i magnetyzmu (9)
§ 2. Induktor Ruhmkorffa (19)
§ 3. Telefon i mikrofon (20)
§ 4. Pojemność elektryczna, kondensatory (22)
§ 5. Samoindukcja (24)
§ 6. Prądy zmienne (24)
§ 7. Działania indukcyjne prądów zmiennych (29)
§ 8. Transformator (32)
§ 9. Drgania elektryczne (33)
§ 10. Detektory i ich działanie (37)
§ 11. Zjawisko rezonancji elektrycznej (40)
§ 12. Fale elektromagnetyczne (45)
Rozdział II. Wysyłanie fal
§ 1. Stacje nadawcze iskrowe (51)
§ 2. Fale niegasnące (57)
Rozdział III. Lampy katodowe o trzech elektrodach
§ 1. Własności lamp katodowych (59)
§ 2. Wzmacniacze prądów zmiennych (66)
§ 3. Lampa jako generator fal (69)
§ 4. Lampa jako detektor (72)
Rozdział IV. Wzmacniacze
§ 1. Wzmacniacz transformatorowy (74)
§ 2. Wzmacniacz oporowy (76)
Rozdział V. Odbieranie fal niegasnących (78)
Rozdział VI. Telefonowanie zapomocą fal elektromagnetycznych (81)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Rozdział VII. Urządzenia do chwytania fal
§ 1. Antena (88)
§ 2. Antena ramowa (98)
Rozdział VIII. Aparaty odbiorcze
§ 1. Tablica aparatów stosowanych przy rozmaitych odległościach stacyj nadawczych (101)
§ 2. Aparaty odbiorcze detektorowe (102)
§ 3. Wzmacniacze prądów małej częstości (105)
§ 4. Połączenia obwodów drgających przy stosowaniu wzmacniacza prądów wielkiej częstości (106)
§ 5. Rozmaite odbiorniki (109)
Rozdział IX. Wskazówki dla amatorów (117)
Rozdział X. Części składowe aparatów odbiorczych
§ 1. Cewki (122)
§ 2. Kondensatory zmienne (128)
§ 3. Kondensatory do sprzężenia zwrotnego (132)
§ 4. Kondensator o stałej pojemności (132)
§ 5. Detektor (136)
§ 6. Telefon (138)
§ 7. Rozgłośnik (139)
§ 8. Oprawki do lamp (139)
§ 9. Oporniczki do regulacji żarzenia lamp (140)
§ 10. Lampy (141)
§ 11. Wielkie opory (142)
§ 12. Cewki dławikowe (147)
§ 13. Transformatory (148)
§ 14. Baterja żarząca (149)
§ 15. Prostownica chemiczna (153)
§ 16. Baterja anodowa (154)
Rozdział XI. Niezbędne narzędzia i różne przepisy
§ 1. Warsztat (155)
§ 2. Różne przepisy (156)
Rozdział XII. Sygnały czasowe (158)
Rozdział XIII. Alfabet Morsego i odbieranie telegramów
§ 1. Alfabet Morsego (161)
§ 2. Odbieranie telegramów (162)
DODATEK
§ 1. Wielkości oraz jednostki elektryczne (164)
§ 2. Oznaczenia schematyczne (166)
§ 3. Wykaz ważniejszych stacyj telefonicznych oraz pory, w których są czytane (169)
Skorowidz (170)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl