Janusz Justat "Tranzystory w praktyce radioamatora"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 1966

Wykaz oznaczeń (5)
1. Zasada działania tranzystorów (7)
Charakterystyczne właściwości półprzewodników. Przejście p-n. Tranzystor warstwowy.
2. Budowa tranzystorów (15)
Technika stopowa. Metoda stopowo - dyfuzyjna. Metoda wyciągania.
3. Parametry, schematy zastępcze tranzystorów, podstawowe wzory (23)
Parametry i schematy zastępcze tranzystorów. Podstawowe wzory dla projektowania układów wzmacniających z tranzystorami.
4. Zasadnicze układy połączeń i charakterystyki statyczne tranzystorów warstwowych (27)
Właściwości układów ze wspólną bazą, wspólnym emiterem i wspólnym kolektorem. Charakterystyki statyczne tranzystorów warstwowych, odtwarzanie charakterystyk oraz interpretacja.
5. Wzmacniacze małej częstotliwości (38)
Wzmacniacze małych sygnałów. Wzmacniacze dużych sygnałów. Regulacja wzmocnienia i barwy tonu. Przykład obliczeniowy wzmacniacza tranzystorowego. Wzmacniacz akustyczny dużej mocy.
6. Stabilizacja temperaturowa i ujemne sprzężenie zwrotne w układach z tranzystorami (72)
Wpływ temperatury na pracę tranzystora, stabilizacja temperaturowa. Ujemne sprzężenie zwrotne w układach wzmacniających.
7. Układy generacyjne (78)
Generatory drgań sinusoidalnych. Generatory drgań o charakterze impulsowym.
8. Odbiorniki tranzystorowe (95)
Charakterystyczne cechy odbiorników tranzystorowych. Odbiorniki tranzystorowe ze wzmocnieniem bezpośrednim. Turystyczne odbiorniki lampowo - tranzystorowe. Odbiorniki tranzystorowe z przemianą częstotliwości.
9. Nadajniki tranzystorowe (150)
10. zastosowanie tranzystorów w urządzeniach przekaźnikowych (152)
Przekaźniki tranzystorowe. Tranzystorowe przetwornice napięcia stałego.
11. Przyrządy pomiarowe z tranzystorami(172)
Uniwersalny przyrząd serwisowy. Sprawdzanie tranzystorów. Mostek do pomiaru oporności i pojemności. Tranzystorowy woltomierz.
12. Zasady montażu i eksploatacji układów tranzystorowych (181)
Uwagi o montażu układów z tranzystorami. Uruchamianie i pomiary układów tranzystorowych.
13. Dane techniczne produkowanych w kraju tranzystorów i diod germanowych (186)
Dane techniczne tranzystorów warstwowych. Dane techniczne diod germanowych.
Literatura (193)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl