Janusz Justat "Projektowanie i konstruowanie odbiorników tranzystorowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 20000 + 200 egz., Warszawa, 1965

Wykaz oznaczeń (7)
1. Parametry i charakterystyki tranzystorów; metody sprawdzania (9)
Współczynniki charakterystyczne tranzystorów. Mierzenie charakterystyk tranzystorów i posługiwanie się nimi. Sprawdzanie tranzystorów w warunkach amatorskich.
2. Wzmacniacz małej częstotliwości (22)
Zasilanie tranzystorów - stabilizacja i wybór punktu pracy. Połączenia tranzystorów - ze wspólnym emiterem, wspólną bazą, wspólnym kolektorem. Sprzężenie międzystopniowe. Ujemne sprzężenie zwrotne. Wzmacniacze małych sygnałów. Wzmacniacze dużych sygnałów. Przykłady konstrukcyjne.
3. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (58)
Układy detektorowe. Układy z reakcją - dodatnim sprzężeniem. Układy refleksowe z podwójnym wykorzystaniem tranzystora.
4. Odbiorniki superheterodynowe (76)
Obwody wejściowe. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Przemiana częstotliwości i oscylator. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Detekcja i automatyczna regulacja wzmocnienia.
5. Przykłady konstrukcji (127)
Kieszonkowy odbiornik tranzystorowy "Mambo". Przeróbka "Szarotki" na odbiornik tranzystorowy. Trzyzakresowy odbiornik turystyczny "Romantica". Odbiornik tranzystorowy MOT-601 "Koliber". Radioodbiornik turystyczny "Czar". Turystyczny odbiornik tranzystorowy "Stern 4". Tranzystorowy odbiornik samochodowy A 100 "Berlin".
6. Obsługa odbiorników i układów tranzystorowych (198)
Zasady pracy z tranzystorami. Uruchamianie i strojenie odbiorników tranzystorowych. Szukanie i lokalizowanie uszkodzeń.
7. Dane techniczne i charakterystyki produkowanych w kraju diod i tranzystorów germanowych (215)
Dane techniczne diod germanowych. Najważniejsze dane techniczne tranzystorów germanowych.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl