L. Kacejko "Prowadzenie ćwiczeń w pracowni elektrotechnicznej"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 3000 + 160 egz., Warszawa 1955

Od Wydawnictwa (4)
1. Wstęp (5)
2. Dobór pomieszczeń i wyposażenie pracowni (6)
Pomieszczenie. Wyposażenie pracowni.
3. Obsada personalna pracowni (19)
4. Trudności w organizowaniu i prowadzeniu pracowni (21)
Plany godzin nauki, programy i podręczniki. Uzupełnianie wyposażenia.
5. Realizacja programu nauczania w pracowni (25)
Ogólny plan organizacji ćwiczeń. Ustalenie harmonogramu ćwiczeń. Przygotowanie dziennika zajęć.
6. Praca dydaktyczno - wychowawcza nauczyciela (34)
Regulamin pracowni. Objaśnienie ćwiczeń. Sprawozdanie z ćwiczeń. Przebieg ćwiczeń. Ocena pracy uczniów.
Załącznik - Wzór sprawozdania (44)
Wykaz piśmiennictwa (47)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl