Janusz Kacprowski "Zarys elektroakustyki"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 3000 + 125 egz., Warszawa, 1956

Przedmowa (7)
1. Fizyczne podstawy akustyki (9)
Wstęp
Drgania punktu materialnego
Drgania brył
Fale dźwiękowe
2. Akustyka fizjologiczna (38)
Właściwości słuchu
Właściwości dźwięków mowy i muzyki
Szumy i hałasy
3. Promieniowanie źródeł dźwięku (51)
Oporność promieniowania i masa współdrgającego ośrodka
Klasyczne modele źródeł dźwięku
Wzajemna oporność promieniowania
Charakterystyka kierunkowości źródła dźwięku
4. Mikrofony (62)
Ogólne właściwości mikrofonów
Mikrofony ciśnieniowe
Mikrofony gradientowe
Mikrofony ciśnieniowo - gradientowe
5. Głośniki i słuchawki (85)
Podział głośników
Głośniki otwarte
Głośniki tubowe
Słuchawki
6. Zapisywanie i odczytywanie dźwięku (109)
Wstęp
Mechaniczne zapisywanie dźwięku
Optyczne zapisywanie dźwięku
Magnetyczne zapisywanie i odczytywanie dźwięku
7. Akustyka pomieszczeń zamkniętych (136)
Ogólne warunki rozchodzenia się fal dźwiękowych w pomieszczeniach zamkniętych
Chłonność akustyczna pomieszczenia
Narastanie i zanikanie dźwięku
Najkorzystniejszy czas pogłosu
Adaptacja akustyczna pomieszczeń
Ogólne wytyczne dotyczące budowy pomieszczeń
8. Zniekształcenia przy przenoszeniu dźwięków drogą elektryczną (150)
Warunki niezniekształconego odtwarzania przebiegów dźwiękowych
Ocena jakości odtwarzania przebiegów dźwiękowych
Czynniki wpływające na zrozumiałość mowy
Czynniki wpływające na jakość odtwarzania muzyki
Stereofoniczne przenoszenia dźwięków
9. Miernictwo elektroakustyczne (160)
Wstęp
Pomiary podstawowych wielkości akustycznych
Badanie akustycznych właściwości pomieszczeń zamkniętych
Badanie przetworników elektroakustycznych
10. Telefonometria (197)
Wstęp
Podstawowe kryteria jakości transmisji telefonicznej
Układy odniesienia do wyznaczania tłumienności odniesienia
Pomiar tłumienności odniesienia
Syntetyczne kryteria jakości transmisji telefonicznej
Obiektywne metody badania aparatów telefonicznych
Wykaz literatury (215)
Skorowidz rzeczowy (217)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl