KABID "Aparatura naukowo - badawcza '78/79"

Kabid, wydanie 1, nakład 1500 egz., 1978

Wstęp (5)
Informacja handlowa "ZH KABIDEZ" (7)
01 Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "KABID-ZOPAN"
Generator dekadowy RC PW-9
Generator dekadowy RC PW-11
Generator dekadowy RC PW-12
Generator dekadowy RC PW-14
Generator mocy PO-21A
Generator mocy RC PO-23
Generator mocy RC PO-24
Generator mocy RC PO-25
Generator mocy RC PO-26
Generator sygnałowy PG-19
Generator sygnałowy PG-20
Generator impulsowy PGP-5
Generator impulsowy PGP-6
Generator impulsowy PGP-7
Generator funkcyjny POF-1
Częstościomierz - czasomierz cyfrowy PFL-20
Częstościomierz - czasomierz cyfrowy PFL-22
Częstościomierz cyfrowy PFL-23
Częstościomierz cyfrowy PFL-30
Miernik mocy wyjściowej PWT-5A
Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych PMZ-9
Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych PMZ-11
Przetwornik cyfrowo - analogowy PCA-1
Tester układów logicznych TTL PTC-1
Tester układów logicznych PTC-2
Tester układów logicznych PTC-3
Próbnik stanów logicznych PT-1A
Próbnik tranzystorów PPT-1A
Próbnik tranzystorów PPT-2A
Miernik parametrów tranzystorów PTT-1
Zestaw laboratoryjny PZL-1
Termometr kwarcowy PTK-1
Chromatograf cieczowy KB-5101
Detektor UV KB-5301
02 Zakład Produkcji Aparatury Badawczej "KABID-PRESS"
Manometr obciążnikowo - tłokowy MTU-60-MTU-600
Manometr obciążnikowo - tłokowy MT-1000-MT-2500
Hydrauliczna prasa manometryczna PM-1/60-1000
Hydrauliczna prasa manometryczna PM-1/2500
Prasa powietrzno - hydrauliczna PPH-1/25
Twardościomierz do pomiaru met. Rockwella R -610A
Twardościomierz do pomiaru met. Brinella B-3
Przyrząd do pomiaru tłoczności E-1
Manochromator podwójny M-3
Oświetlacz wysokiej jasności UV
03 Zakład Aparatury Elektronicznej "KABID-RADIOTECHNIKA"
Oscyloskop elektroniczny ST-315A/II
Oscyloskop elektroniczny STD-501XY
Oscyloskop elektroniczny ST-509A
Oscyloskop elektroniczny DT-516A
Oscyloskop elektroniczny DT-517AB
Oscyloskop dwukanałowy DT-525A
Oscyloskop elektroniczny DB-510A
Sonda pomiarowa S-12A
Sonda pomiarowa S-12B
Przyrząd do kontroli prawidłowości zbrojenia w betonie Femetr 2E2
Samochodowy przyrząd diagnostyczny SD-80
Samochodowy przyrząd diagnostyczny KR-8005
05 Zakład Projektowania i Kompletacji Laboratoriów "KABID-LABOR"
Działalność kompletacyjno - montażowa
06 Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABID"
Laser helowo - neonowy KB
Zasilacz laserowy KB
Fotoelektryczny miernik mocy KB 6301
Wzmacniacz operacyjny MD-WO-04

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl