M.Kibiński "Radjotelefoniczne aparaty odbiorcze jednolampowe oraz odbiornik z detektorem kryształkowym"

Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli,
Samouczek Techniczny, Wydawnictwo popularno-naukowe, Nr. 71

Wstęp (3)
Stacja typu amerykańskiego (10)
Budowa anteny (11)
Uziemienie (12)
Cewka samoindukcyjna (15)
Kondensator zmienny (16)
Warjometr (20)
Cewka reakcyjna (21)
Lampka katodowa (22)
Telefon (22)
Kondensator telefoniczny i siatkowy (22)
Opornik (23)
Baterja żarzenia (24)
Baterja anodowa (24)
Połączenia i nastrojenie stacji (25)
Odbiornik jednolampowy (26)
Odbiornik kryształkowy (28)
Antena i uziemienie (28)
Cewka samoindukcyjna (29)
Detektor (30)
Kondensator telefoniczny (30)
Telefon (30)
Połączenia i nastrojenia stacji (31)
Adresy firm z przyborami radjotechnicznymi (32)
Fragment wstępu:
"Radjotelefonia, która we wszystkich prawie kulturalnych krajach rozwinęła się wprost w nadzwyczajny sposób - u nas w Polsce znajduje się w kompletnem zaniedbaniu. Główną przyczyną tego jest zakaz rządu, niedozwalający na posiadanie prywatnych stacyj radjotelefonicznych. Wynika stąd zastój w tej dziedzinie, a w dalszej konsekwencji i brak odpowiednich podręczników. Znajdujące się w języku polskim dzieła (nieliczne zresztą) o radjotelefonji i radjotelegrafji wskutek powyższych przyczyn traktują rzecz prawie wyłącznie z teoretycznego punktu widzenia. Dziełko niniejsze ma na celu zaznajomienie czytelnika z trzema, rzeczby można, zasadniczemi typami prostych radiostacyj odbiorczych oraz podaje wskazówki do budowy tychże."

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl