M.Kibiński "Pracownia radjoamatora część II"

Cieszyn, nakładem Księgarni B.Kotuli,
Samouczek Techniczny, Wydawnictwo popularno-naukowe, Nr. 78, wydanie drugie rozszerzone, Cieszyn, lata 20-te

Cewki bezpojemnościowe (3)
"
W ostatnich czasach bardzo szerokie zastosowanie znajdują cewki, t. zw. bezpojemnościowe. Pojemność w cewkach jest mianowicie szkodliwą i powoduje straty, co odbija się przedewszystkiem na sile odbioru. Szczególnie niektóre układy odbiorników, np. układ Reinartza, neurodyna i inne są specjalnie wrażliwe na jakość cewek. Również aparaty do odbioru fal krótkich (poniżej ok. 200m.) z reguły wymagają zastosowania cewek bezpojemnościowych, względnie z pojemnością minimalną.
Konstrukcja cewek bezpojemnościowych może być najrozmaitszą. Już znacznie zredukowaną pojemność mają cewki >>Honeycomb<< (węzanki), oraz cewki koszykowe, których opis podaliśmy powyżej. I tego też rodzaju cewki wystarczą do znacznej większości aparatów.
Pojemność cewki zależy od różnych danych, od rodzaju uzwojenia, od izolacji drutu, od jądra cewki. Najmniejszą praktycznie możliwą do uzyskania pojemność posiadają cewki, nawinięte z gołego drutu, przyczem zwoje są nawinięte w ten sposób, że jeden od drugiego znajduje się w odstępie 5-10mm. Drutu używa się zwykle srebrzonego, grubości 1 do 2mm., w niektórych nawet wypadkach rurki miedzianej srebrzonej grubości ok. 0,5cm., względnie wstęgi srebrzonej (przy stacjach nadawczych)...
"
Kondensatory zmienne (7)
Kondensatory obrotowe (8)
Kondensator wysuwany (8)
Kondensator rolkowy (11)
Kondensator składany (12)
Kondensator do precyzyjnego nastawiania (13)
Kondensatory blokowe (pojemności stałej) (16)
Oporniki baterji żarzenia (19)
Wieloomowe opory siatkowe (20)
Opory stałe.
Opory zmienne.
Praktyczna baterja anodowa (24)
Detektory (27)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl