Jacek Kijak, Jan Ebert "Podzespoły radiotechniczne"


Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, nakład 2000 egz., 1961

"    Książka zawiera zbiór tablic, wykresów i nomogramów potrzebnych przy konstruowaniu i eksploatacji podzespołów stosowanych w urządzeniach radiotechnicznych.
    Przeznaczona jest ona dla konstruktorów sprzętu radiotchnicznego i dla studentów politechnik jako pomoc przy projektowaniu. Książka może być również zalecona dla radioamatorów, chcących zapoznać się bliżej z zagadnieniami konstruowania."
Przedmowy do wydania I i II (5)
Rozdział I. Własności materiałów (9)
Własności elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych, przewodzących oporowych i magnetycznych; klasyfikacja materiałów izolacyjnych w zależności od wytrzymałości cieplnej; własności mechaniczne stali konstrukcyjnej.
Rozdział II. Oporność (28)
Oporność dla prądu stałego; wzory i wykresy do obliczania oporności dla prądu zmiennego w.cz. przewodników profilowanych i cewek; obciążalność oporników; kod oznaczeń kolorowych oporników; oporności znamionowe oporników.
Rozdział III. Pojemność (38)
Pojemność i natężenie pola elektrycznego w prostych układach elektrod; kondensatory obrotowe; pojemności znamionowe kondensatorów stałych; kod oznaczeń kolorowych kondensatorów.
Rozdział IV. Indukcyjność I (55)
Indukcyjność własna przewodników o różnych kształtach; indukcyjność; pojemność własna i dobroć solenoidu; solenoid w ekranie; cewki wielowarstwowe; indukcyjność wzajemna między różnymi układami przewodników, solenoidami i cewkami wielowarstwowymi; lica w.cz.
Rozdział V. Indukcyjność II (74)
Dynamiczne charakterystyki blach transformatorowych; zalecane indukcje w rdzeniach transformatorów i dopuszczalne przyrosty temperatur; obliczanie uzwojeń transformatorów sieciowych; znormalizowane kształtki rdzeniowe; zasadnicze dane drutów nawojowych.
Rozdział VI. Wytrzymałość prądowa (92)
Obciążalność przewodników dla prądu stałego i małej częstotliwości; wytrzymałość prądowa przy prądzie wielkiej częstotliwości; gęstość obwodowa - wskazówki dla projektowania cewek w.cz. dużej mocy.
Rozdział VII. Wytrzymałość napięciowa (96)
Wytrzymałość napięciowa powietrza przy różnych układach elektrod dla prądu stałego i w.cz. - wskazówki dla projektowania; wytrzymałość napięciowa gazów przy ciśnieniu normalnym i obniżonym; wytrzymałość napięciowa częściej używanych dielektryków stałych i płynnych.
Rozdział VIII. Odporność na wpływy klimatyczne i wytrzymałość mechaniczna (107)
Podział i cechy charakterystyczne klimatów; zalecane próby wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej; klasyfikacja podzespołów; ważniejsze impregnaty; wykończenia powierzchniowe.
Rozdział IX. Materiały pomocnicze (122)
Pasowania i tolerancje wymiarów; wkręty, śruby, podkładki i nity; opór falowy prostych układów przewodników; wykres X-L-C-f; układy zastępcze dwójnika RX; miary angielskie i amerykańskie.

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA