Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 4 poprawione i uzupełnione, nakład 20000 + 150 egz., Warszawa, 1960

Od redakcji (6)
Przedmowa do drugiego wydania (6)
Przedmowa do pierwszego wydania (7)
Część I: Symbole i objaśnienia (9)
Elementy prostych obwodów elektrycznych.
Antena.
Uziemienie.
Obwody strojone odbiornika.
Cewki.
Cewki "sprzężone".
Kondensatory.
Obwody strojone.
Filtry wstęgowe.
Detektor i aparat kryształkowy.
Oporniki i potencjometry.
Lampy.
Transformatory.
Dławiki.
Adaptery.
Mikrofony.
Głośniki.
Eliminatory.
Eliminatory na częstotliwość pośrednią.
Symbole prądu elektrycznego.
Przyrządy pomiarowe.
Bezpieczniki.
Symbol wzmacniacza radiowego.
Część II: Przegląd schematów i uwagi praktyczne (145)
Zasilanie odbiorników.
Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim.
Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim.
Odbiorniki superheterodynowe.
Wzmacniacze małej częstotliwości.
Tablica lamp zastępczych.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl