Edward Kobosko "Inżynieria elektryczna"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5210egz., Warszawa, 1966

Przedmowa (11)
Część I. Podstawy teoretyczne.
1. Wiadomości podstawowe (13)
2. Własności przewodników i dielektryków (40)
3. Prawa stosowane do obliczania obwodów i obwody prądu stałego (62)
4. Magnetyzm i obwody magnetyczne (74)
5. Elektromagnetyzm (84)
6. Indukcyjność i pojemność (92)
7. Prąd zmienny jednofazowy (106)
8. Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego (113)
9. Prąd zmienny trójfazowy (135)
10. Mierniki i pomiary elektryczne (145)
Część II. Maszyny elektryczne
11. Maszyny prądu stałego (179)
12. Transformatory (205)
13. Silniki asynchroniczne (indukcyjne) (223)
14. Maszyny synchroniczne (240)
15. Silniki asynchroniczne jednofazowe (256)
16. Prostowniki i układy prostownicze (258)
Część III. Lampy elektronowe i półprzewodniki
17. Lampy elektronowe próżniowe (267)
18. Lampy elektronowe gazowane (284)
19. Przyrządy i układy elektroniczne (288)
20. Półprzewodniki (296)
21. Przyrządy półprzewodnikowe (300)
22. Przyrządy fotoelektryczne (308)
Część IV. Elementy automatyki elektrycznej
23. Wiadomości podstawowe (315)
24. Czujniki (323)
25. Wzmacniacze (329)
26. Stabilizatory (355)
27. Przekaźniki (361)
28. Styczniki i wyłączniki samoczynne (368)
29. Regulatory elektryczne (371)
30. Siłowniki elektryczne (385)
31. Budowa schematów prostych układów automatyki elektrycznej (393)
Część V. Elektroniczne maszyny matematyczne
32. Elektroniczne maszyny analogowe (403)
33. Elektroniczne maszyny cyfrowe (425)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl