Włądysław Kołek "Praca turbogeneratora w układzie elektroenergetycznym"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3143 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (7)
Część pierwsza: Zachowanie się turbogeneratora w stanie ustalonym
1. Zjawiska zachodzące w turbogeneratorze podczas pracy i rodzaje jego pracy (15)
Wiadomości ogólne
Praca na sieć przy obciążeniu symetrycznym
Praca na sieć przy obciążeniu niesymetrycznym
Część druga: Zachowanie się turbogeneratora w stanach nieustalonych
2. Zjawiska zachodzące w turbogeneratorze w stanach nieustalonych (72)
Wiadomości ogólne o stanach nieustalonych
Zwarcie turbogeneratora
Odwzbudzanie (gaszenie pola)
Stateczność pracy turbogeneratora
Regulacja wzbudzenia
Przyłączanie turbogeneratora do pracy równoległej.
Część trzecia: Zagadnienia eksploatacyjne
3. Praca turbogeneratora w warunkach różnych od znamionowych. Pomiary i próby eksploatacyjne (221)
Praca turbogeneratora w warunkach różnych od znamionowych
Pomiary i próby eksploatacyjne.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl