Tadeusz Konopiński, Jerzy Luciński "Elektroniczne sterowniki mocy"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3190 egz., Warszawa, 1962

Wykaz ważniejszych oznaczeń (6)
0. Wstęp (7)
1. Zawory elektronowe (9)
Wiadomości wstępne o lampach gazowanych.
Tyratrony gazowane.
Ignitrony.
Inne rodzaje sterowanych zaworów rtęciowych.
Tyratrony półprzewodnikowe.
2. Układy zapłonowe (67)
Metody i układy sterowania siatkowego.
Układy zapłonowe ignitronów.
Układy zapłonowe tyratronów półprzewodnikowych.
3. Układy pomocnicze (102)
Źródła napięć polaryzacji.
Źródła napięć stałych większej mocy.
Układy filtrujące.
Źródła napięć odniesienia.
Układy zabezpieczające i przeciwzakłóceniowe.
4. Prostowniki sterowane (123)
Prostowniki sterowane obciążone opornością czynną.
Prostowniki sterowane obciążone opornością pozorną.
Prostownik sterowany obciążony opornością pozorną połączoną szeregowo z siłą elektromotoryczną.
Zasady tyratronowej regulacji silników prądu stałego.
Przykłady zastosowań. Projektowanie.
5. Sterowniki prądu zmiennego (174)
Pojedynczy zawór jako sterownik mocy prądu zmiennego.
Trójfazowy prostownik sterowany jako sterownik mocy.
Sterowniki w układzie odwrotnie - równoległym.
Sterowniki w układzie mostkowym.
Układy i zastosowanie sterowników prądu zmiennego.
6. Sterowniki impulsowe prądu stałego (224)
Ciąg impulsów i charakterystyki sterownicze.
Praktyczne układy i zastosowanie.
7. Parametry podstawowych zaworów elektronowych (232)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl