Tadeusz Konopiński "Radiotechniczne urządzenia zasilające małej i średniej mocy"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3121 egz., Warszawa, 1957

Wykaz ważniejszych oznaczeń (7)
1. Wstęp (11)
2. Zawory prostownicze (13)
Wymagania ogólne. Kenotrony. Gazotrony. Tyratrony. Prostowniki rtęciowe. Prostowniki stykowe. Pomiary charakterystyk i oporności zaworów prostowniczych.
3. Lampy stabilizacyjne (46)
Baretery. Stabilizatory jarzeniowe.
4. Prostowniki i przetwornice mechaniczne (49)
Przetwornice wibratorowe. Mechaniczne prostowniki wirujące.
5. Kondensatory (52)
Kondensatory papierowe. Kondensatory elektrolityczne.
6. Oporniki (57)
Oporniki masowe. Oporniki drutowe.
7. Zabezpieczenia (59)
8. Transformatory (61)
Rodzaje transformatorów stosowanych w urządzeniach zasilających. Materiały stosowane do wyrobu transformatorów. Projektowanie transformatorów. Sprawdzanie transformatorów.
9. Dławiki (103)
Sposób wykonywania dławików i materiały służące do ich produkcji. Projektowanie dławików pracujących ze składową stałą. Sprawdzanie dławików. Dławiki regulacyjne.
10. Układy prostownicze (120)
Prostownik obciążony opornością rzeczywistą. Prostownik z filtrem rozpoczynającym się od dławika. Prostownik z filtrem rozpoczynającym się od pojemności.
11. Filtry wygładzające tętnienia (157)
Filtry oporowo - kondensatorowe. Filtry dławikowo - kondensatorowe. Dopuszczalna wartość tętnień i ich wpływ na pracę urządzeń zasilanych. Wpływ niedostatecznego blokowania źródeł zasilających. Filtry dla nadajników radiotelegraficznych.
12. Stany nieustalone w układach prostowniczych (171)
Stany nieustalone w układach prostowniczych bez filtru. Stany nieustalone w układach prostowniczych z filtrem rozpoczynającym się od indukcyjności. Stany nieustalone w prostowniku z filtrem rozpoczynającym się od pojemności.
13. Stany nieustalone w filtrach prostowniczych (181)
Włączanie napięcia anodowego. Przepięcia i przetężenia występujące podczas kluczowania.
14. Regulacja napięcia wyprostowanego (188)
Regulacja napięcia za pomocą zmiany wartości oporników lub przekładni transformatora. Zmiana napięcia przez regulację zaworów prostowniczych.
15. Zabezpieczenia prostowników (193)
16. Stabilizacja napięć i prądów (197)
17. Zasilanie urządzeń przenośnych (215)
18. Przetwornice wibratorowe (217)
Uzupełnienia (226)
Określenie prądu obciążenia, przy którym sprawność transformatora jest największa. Stany nieustalone w układach prostowniczych. Pomocnicze wykresy do obliczania układów prostowniczych.
Wykaz piśmiennictwa (246)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl