Leon Kossobudzki, Jan Ładno "Odbiorniki radiostacji amatorskich"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 1000 + 200 egz., Warszawa, 1970

Od Autorów (9)
1. Odbiorniki krótkofalowe (KF) (11)
1.1. Wymagania stawiane odbiornikowi radiostacji amatorskiej (11)
1.2. Podstawowe układy odbiorników KF (17)
1.3. Stopnie odbiorników KF (41)
1.4. Konstrukcja i strojenie odbiorników KF (116)
1.5. Modyfikacja i urządzenia uzupełniające dla odbiorników komunikacyjnych starego typu oraz odbiorników radiofonicznych (125)
1.6. Prowadzenie nasłuchu na odbiorniku KF w pasmach amatorskich (136)
1.7. Przykłady odbiorników i konwerterów na pasma amatorskie KF (141)
2. Odbiorniki ultrakrótkofalowe (UKF) (188)
2.1. zagadnienia ogólne (188)
2.2. Lampa elektronowa przy bardzo wielkich częstotliwościach (189)
2.3. Tranzystor przy bardzo wielkich częstotliwościach (198)
2.4. Diody tunelowe (200)
2.5. Elementy składowe i obwody rezonansowe na UKF (203)
2.6. Szumy w odbiornikach UKF (206)
2.7. Stopnie odbiorników UKF (214)
2.8. Układy konwerterów UKF (237)
2.9. Generator szumów (318)
Wykaz literatury (322)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl