W. Kozak, H. Steinmetz "Budowa i obsługa własnego radiowęzła"

Nasza Księgarnia, wydanie 1, Warszawa, 1956

Zanim przystąpicie do pracy (5)
I. Zasada działania radiowęzła (9)
Mikrofony
Adapter gramofonowy
Wykorzystanie radioodbiornika w radiowęźle
II. Wzmacniacze małej częstotliwości (32)
Wzmocnienie końcowe
Układ przeciwsobny wzmacniacza małej częstotliwości
III. Zasadnicze typy głośników stosowane do radiofonizacji różnych obiektów (49)
IV. Budowa prostego radiowęzła małej i średniej mocy (57)
Zaplanowanie radiofonizacji obiektu
Umieszczenie głośników
Warsztat naprawczy
Przykład zaprojektowania radiofonizacji szkoły
V. Samodzielna budowa wzmacniacza małej mocy (67)
Części składowe wzmacniacza
Próba części składowych
Sprawdzenie wykonanych połączeń
Budowa wzmacniacza końcowego o mocy 25W
VI. Radiowęzeł średniej mocy (115)
Wyposażenie radiowęzła
VII. Zasada przeprowadzania instalacji głośnikowych (125)
Budowa instalacji natynkowej
VIII. Możliwości dalszej rozbudowy i udoskonalenia radiowęzła (135)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl