Andrzej Kraszewski "Mikrofalowe lampy wyładowcze"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2190 egz., Warszawa, 1963

Przedmowa (5)
1. Wprowadzenie (11)
Wykaz literatury (14)
2. Wyładowanie elektryczne wielkiej częstotliwości w gazie (16)
Pojęcia podstawowe.
Narastanie wyładowania w lampach zwierakowych.
Ustalanie się wyładowania w elementach rezonansowych.
Zanikanie wyładowania w lampach zwierakowych.
Ogólne kryteria napełniania lamp zwierakowych.
Wykaz literatury.
3. Wąskopasmowe lampy zwierakowe (85)
Lampa w rezonatorze o dużej dobroci.
Konstrukcja lampy bańkowej.
Konstrukcja lampy z rezonatorem wewnętrznym.
Napełnianie lamp wąskopasmowych.
Pomocnicza elektroda zapłonowa.
Trwałość lamp wąskopasmowych.
Lampa wąskopasmowa w układzie anty-NO.
Wykaz literatury.
4. Szerokopasmowe lampy zwierakowe (125)
Diafragmy rezonansowe.
Okna rezonansowe.
Pasmowe filtry falowodowe.
Sęki falowodowe.
Projektowanie lamp szerokopasmowych.
Dobór gazu do napełniania lamp szerokopasmowych.
Mechanizm niszczenia lamp szerokopasmowych.
Wykaz literatury.
5. Lampy wtyczkowe (202)
Idea rozdzielenia funkcji lamp szerokopasmowych.
Projektowanie lamp wtyczkowych.
Filtr szerokopasmowy z lamp wtyczkowych.
Układy przełączające z lampami wtyczkowymi.
Wykaz literatury.
6. Lampy zwierakowe o przełączniku rozgałęzionym (233)
Rozgałęzienia linii współosiowej.
Rozgałęzienia falowodowe.
Współczynnik strat przełączania.
Przełącznik z kilkoma lampami ANO.
Wzajemne zależności parametrów układu ANO na małym i dużym poziomie mocy.
Wykaz literatury.
7. Lampy zwierakowe w przełączniku zrównoważonym (256)
Zasada pracy przełącznika zrównoważonego.
Przełącznik zrównoważony z lampami NO.
Przełącznik zrównoważony z lampami pre-NO.
Przełącznik zrównoważony z lampami ANO.
Przełącznik zrównoważony z przesuwnikiem fazy.
Przełącznik o pełnym sprzężeniu.
Podwójne lampy zwierakowe.
Porównanie właściwości przełączników zrównoważonych.
Wykaz literatury.
8. Technologia lamp zwierakowych (292)
Wpływ technologii na parametry lampy.
Technologia bańkowych lamp zwierakowych.
Technologia klatkowych lamp zwierakowych.
Technologia wtyczkowych lamp zwierakowych.
Wykaz literatury.
9. Badanie lamp zwierakowych (318)
Konieczność i zasada podwyższania poziomu mocy.
Badania lamp zwierakowych w symulatorze mocy.
Badanie trwałości.
Badanie zmian gazu wypełniającego lampę.
Badanie wytrzymałości mechanicznej.
Wykaz literatury.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl