Stanisław Kreczmer "Oscylografy magnetoelektryczne"


Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2190 egz., Warszawa 1971

1. Wstęp (7)
Historia rozwoju oscylografów.
Zasada działania oscylografów.
Podział oscylografów i niektóre podstawowe pojęcia z techniki oscylografowania.
2. Zasada działania poszczególnych elementów i układów w oscylografach (17)
Układy optyczne.
Galwanometry stosowane w oscylografach.
Rodzaje napędu w oscylografach.
Wyposażenie pomocnicze.
3. Charakterystyka niektórych typów oscylografów (98)
Oscylografy produkcji polskiej.
Oscylografy produkcji Związku Radzieckiego.
Oscylografy produkcji NRD.
Oscylografy różnych firm zagranicznych.
4. Błędy pomiarowe oscylografów (129)
Błędy statyczne oscylografu.
Błędy dynamiczne oscylografu.
5. Oscylografowanie (140)
Dobór parametrów galwanometru.
Oscylografowanie mocy.
Oscylografowanie chwilowych wartości parametrów w obwodach znajdujących się na ruchomych (głównie wirujących) częściach maszyn.
Wyposażenie pomocnicze.
Literatura (182)
6. Tablice (wklejki)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl