S.N. Krize "Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5120 egz., Warszawa, 1953
(tłumaczył mgr inż. Juliusz Grabowski)

"W broszurze podane są zasady obliczania transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach prostowników obupołówkowych kenotronowych lub gazowanych oraz omówione są konstrukcje używanych w nich rdzeni i cewek. Broszura zawiera ponadto przykłady obliczeń oraz szereg tablic niezbędnych przy projektowaniu prostowników.
Przeznaczona jest ona dla zaawansowanych radioamatorów."
1. Schematy prostowników do zasilania aparatów radiowych i wzmacniaczy małych mocy (3)
2. Obliczanie napięć i prądów w uzwojeniach transformatora prostownika kenotronowego o filtrze kondensatorowym (4)
3. Obliczanie napięć i prądów w uzwojeniach transformatora prostownika o filtrze dławikowym (9)
4. Budowa transformatorów zasilających (9)
5. Obliczanie konstrukcyjne transformatora zasilającego (14)
6. Filtry wygładzające prostownikowe (23)
7. Obliczanie konstrukcyjne dławika (28)
Dodatek 1 (32)
Wyprowadzenie zależności do określenia podstawowego parametru rdzenia transformatora
Dodatek 2 (36)
Wyprowadzenie zależności do obliczania liczby zwojów dławika pracującego ze stałym namagnesowaniem.

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl