Jerzy Kuzdrzał-Kicki "Miernictwo telewizyjne"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 4000 + 260 egz., Warszawa, 1962

"Książka zawiera wiadomości dotyczące metod pomiarowych i budowy przyrządów stosowanych w pomiarach urządzeń telewizji odbiorczej i nadawczej.
Treść pracy dostosowana jest do wymagań obecnego stanu techniki telewizyjnej w Polsce, bez wkraczania w dziedzinę telewizji kolorowej i IV pasma.
W książce omówiono głównie pomiary określone ściśle specyfikacją techniki telewizyjnej, unikając powtarzania powszechnie znanych informacji z zakresu miernictwa ogólnego. Poziom książki odpowiada poziomowi inżyniera, niemniej jednak sposób ujęcia tematu umożliwia korzystanie technikom a nawet amatorom"
1. Wstęp (11)
1.1. Temat podręcznika.
1.2. Układ podręcznika.
2. Cechy charakterystyczne techniki telewizyjnej (12)
2.1. Podział częstotliwości.
2.2. Standardy telewizyjne.
2.3. Normy sygnałów synchronizujących.
2.4. Czułość i zasięgi.
2.5. Systemy nadawania programu telewizyjnego.
2.6. Systemy odbioru programu telewizyjnego.
2.7. Wielkości mierzone specyficzne dla techniki telewizyjnej.
3. Cechy charakterystyczne miernictwa w telewizji (15)
3.1. Wpływ połączeń aparatury pomiarowej przy wyższych częstotliwościach.
3.2. Pomiary przebiegów impulsowych o szerokim widmie częstotliwości.
3.3. Pomiary przy wysokich napięciach.
4. Materiały i elementy w technice telewizyjnej (36)
4.1. Elementy R, L i C.
4.2. Metody pomiarowe oporności zespolonych.
4.3. Pomiary i aparatura pomiarowa wielkości R., L., C, Q, Z-g, ...
4.4. Pomiary materiałów izolacyjnych.
4.5. Pomiary przewodów w.cz.
4.6. Materiały magnetyczne.
4.7. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych oporności zespolonych.
5. Diody, lampy odbiorcze i obrazowe (69)
5.1. Diody półprzewodnikowe b. w.cz.
5.2. Pomiary lamp odbiorczych.
5.3. Pomiary lamp obrazowych.
6. Źródła napięć i prądów pomiarowych (78)
6.1. Generatory wielkich częstotliwości.
6.2. Generatory częstotliwości wizyjnych.
6.3. Generatory wysokiego napięcia.
6.4. Generatory impulsów.
6.5. Generatory sygnałów telewizyjnych.
6.6. Generatory szumów.
7. Pomiary napięć, prądów i częstotliwości (89)
7.1. Pomiar prądów w.cz.
7.2. Pomiary napięć średnich w.cz. i b. w.cz.
7.3. Pomiary małych napięć b. w.cz.
7.4. Pomiary selektywne napięć w telewizji.
7.5. Inne metody pomiarów napięć.
7.6. Pomiary wysokich napięć.
7.7. Pomiary napięć impulsowych.
7.8. Pomiary mocy.
7.9. Pomiary natężenia pola.
7.10. Pomiary i mierniki częstotliwości.
7.11. Pomiary głębokości modulacji amplitudy.
7.12. Pomiary dewiacji.
7.13. Szumy i pomiary szumów.
8. Pomiary charakterystyk czwórników (116)
8.1. Pomiary charakterystyk napięciowych (amplitudowych).
8.2. Pomiary charakterystyk częstotliwości.
8.3. Pomiary fazy.
8.4. Pomiary prędkości grupowych.
8.5. Pomiary charakterystyk impulsowych.
9. Pomiar odbiorników (132)
9.1. Pomiary toru wizji.
9.2. Pomiary toru fonii.
9.3. Pomiary zakłóceń wytworzonych przez odbiornik.
10. Pomiary telewizyjnych urządzeń nadawczych (159)
10.1. Specjalne wyposażenie pomiarowe ośrodków telewizyjnych.
10.2. Pomiary urządzeń studyjnych wizji.
10.3. Pomiary nadajników wizji.
10.4. Pomiary nadajników fonii.
11. Pomiary anten i układów antenowych (187)
11.1. Pomiary anten odbiorczych.
11.2. Pomiary układów anten nadawczych.

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.