Eugeniusz Kuźma, Termistory - parametry i charakterystyki"

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nakład 1500 + 200egz., Warszawa, 1964

Wstęp (7)
Rozdział 1. Parametry i charakterystyki statyczne termistora (9)
Temperatura termistora.
Charakterystyka opornościowo - temperaturowa.
Charakterystyka mocowo - temperaturowa.
Charakterystyka opornościowo - mocowa.
Charakterystyka napięciowo - prądowa.
Uogólniona charakterystyka opornościowo - mocowa.
Uogólnione charakterystyki napięciowo - prądowe.
Rozdział2. Parametry i charakterystyki dynamiczne termistora (51)
Cieplna stała czasowa.
Podstawowe równanie termistora.
Charakterystyka dynamiczna napięciowo - prądowa.
Liniowe modele termistorów.
Termistor spolaryzowany.
Elektryczne układy zastępcze termistorów pośrednio ogrzewanych.
Rozdział 3. Pomiary właściwości termistorów (73)
Określenie i metody wyznaczania oporności nominalnej termistora.
Wyznaczanie przebiegu oporności termistora w funkcji temperatury.
Pomiar temperaturowego współczynnika oporności i stałej materiałowej termistora.
Zdejmowanie charakterystyk napięciowo - prądowych, opornościowo - mocowych oraz mocowo - temperaturowych.
Pomiar współczynnika strat termistora.
Zdejmowanie czasowych charakterystyk dynamicznych termistora.
Pomiar cieplnej stałej czasowej termistora.
Wykreślne sposoby wyznaczania cieplnej stałej czasowej i pojemności cieplnej termistora.
Wyznaczenie parametrów termistora z charakterystyk napięciowo - prądowych i opornościowo - mocowych.
Przypisy (102)
Dodatek (109)
Najczęściej spotykane wartości podstawowych parametrów termistora.
Wartości odwrotności i kwadratu odwrotności temperatur bezwzględnych.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl