Maciej Józef Kwiatkowski "Narodziny Polskiego Radia - radiofonia w Polsce w latach 1918-1929"

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 1, nakład 2000 + 200 egz., Warszawa, 1972

Wstęp (7)
I. Początki radia w Polsce (23)
II. Ustawa radiowa i koncesje (67)
III. Próbna stacja nadawcza PTR (99)
IV. Pierwsze kroki Polskiego Radia (140)
V. Pierwsze rozgłośnie regionalne (204)
VI. Program (294)
VII. Próba określenia roli społeczno - politycznej radia 1925-1929 (397)
Zakończenie (446)
Źródła (451)
Indeks osób (457)
Spis ilustracji (469)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl