"Kalendarzyk elektrotechniczny 1954 - 1955"

kalendarz1.jpg (4302 bytes)

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Wydanie 9, Warszawa, 1953

CZĘŚĆ OGÓLNA I TECHNICZNA
I. Tablice treści ogólnej (4)
II. Tablice matematyczne (29)
III. Tablice miar i jednostek (121)
IV. Tablice fizyczne. Materiały (134)
V. Tablice techniczne (177)
VI. Wytrzymałość materiałów. Części maszyn (244)
VII. Spalanie. Kotły parowe (299)
VIII. Maszyny (318)
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
IX. Podstawy elektrotechniki (347)
X. Elektryczne przyrządy pomiarowe i metody pomiarów (422)
XI. Materiały (475)
XII. Przewody elektroenergetyczne (496)
XIII. Linie napowietrzne i kablowe (565)
XIV. Elektroenergetyczne instalacje wewnętrzne (594)
XV. Rozdzielnie i stacje elektryczne. Zabezpieczenia (610)
XVI. Energetyka (640)
XVII. Elektrotermia (671)
XVIII. Oświetlenie elektryczne (685)
XIX. Maszyny elektryczne (715)
XX. Transformatory (861)
XXI. Prostowniki (880)
XXII. Radiotechnika (891)
T. 596. Stałe lamp elektronowych
T. 597. Obwód drgań
T. 598. Jednostki używane w radiotechnice i akustyce
T. 599. Stosunek mocy, napięć i prądów w decybelach
T. 600. Natężenie dźwięków
T. 601. Podział fal
T. 602. Przeliczanie długości fal na liczbę drgań
T. 603. Częstotliwości i długości fal elektromagnetycznych
T. 604. Radiostacje europejskie

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl