Jerzy Kania, "Układy odchylania"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1971

1. Cewki odchylające (7)
Zasada działania cewek odchylających. Współdziałanie cewek odchylających i kineskopu. Parametry cewek odchylających. Przykłady rozwiązań cewek odchylających.
2. Układy odchylania poziomego (21)
Zasada działania układu odchylania poziomego. Układy odchylania poziomego z diodą tłumiącą. Lampowe układy z diodą tłumiąco - usprawniającą szeregową.
3. Lampowe układy odchylania poziomego (36)
Właściwości lampowego układu odchylania poziomego. Obwód siatki sterującej pentody napędzającej. Obwody anody i siatki ekranowej pentody napędzającej. Regulacja zniekształceń odchylania poziomego. Regulacja szerokości obrazu. Regulacja położenia obrazu. Przykłady rozwiązań lampowych układów odchylania poziomego.
4. Tranzystorowe układy odchylania poziomego (80)
Właściwości tranzystorowego układu odchylania poziomego. Stopień napędzający (mocy). Sterowanie stopnia napędzającego. Właściwości tranzystorów i diod w układach odchylania poziomego. Regulacja w tranzystorowych układach odchylania poziomego. Obwody zabezpieczające. Przykłady rozwiązań tranzystorowych układów odchylania poziomego.
5. Tyrystorowe układy odchylania poziomego (122)
Właściwości tyrystorowego układu odchylania poziomego. Układy zasilane w okresie wybierania. Układy zasilane w okresie powrotu. Właściwości tyrystorów do układów odchylania poziomego.
6. Wytwarzanie wysokiego napięcia (163)
Układy wytwarzania wysokich napięć w odbiorniku telewizyjnym. Dostrojenie indukcyjności rozproszenia transformatorów odchylania poziomego. Oporność wewnętrzna zasilacza wysokiego napięcia.
7. Transformator odchylania poziomego (174)
Praca transformatora w układach odchylania poziomego. Obwody elektryczne transformatora. Obwód magnetyczny transformatora. Konstrukcja elektromechaniczna transformatora. Przykłady rozwiązań odchylania poziomego.
8. Właściwości lamp i prostowników układów odchylania poziomego (211)
Pentoda napędzająca. Dioda tłumiąco - usprawniająca. Prostowniki próżniowe wysokiego napięcia. Prostowniki półprzewodnikowe wysokiego napięcia.
9. Układy odchylania pionowego (233)
Zasada działania układu odchylania pionowego. Układy odchylania ze sprzężeniem transformatorowym. Właściwości transformatorów w układach odchylania pionowego.
10. Lampowe układy odchylania pionowego (244)
Rodzaje układów odchylania pionowego. Kształtowanie napięć sterujących. Regulacja w układach odchylania pionowego. Stabilizacja układów odchylania pionowego. Okres powrotu. Właściwości lamp do układów odchylania pionowego. Przykłady rozwiązań lampowych układów odchylania pionowego.
11. Tranzystorowe układy odchylania pionowego (270)
Właściwości tranzystorowych układów odchylania pionowego. Stopień mocy. Stopień sterujący. Stabilizacja i regulacja w tranzystorowych układach odchylania pionowego. Przykłady rozwiązań tranzystorowych układów odchylania pionowego.
12. Generatory napięć sterujących (280)
Właściwości generatorów sterujących. Stopień generacyjny lampowego układu odchylania poziomego. Stopień generacyjny tranzystorowego układu odchylania poziomego. Stopień generacyjny lampowego układu odchylania pionowego. Stopień generacyjny tranzystorowego układu odchylania pionowego.
13. Miernictwo układów odchylania (305)
Pomiary parametrów układów odchylania. Pomiary liniowości odchylania.
Bibliografia (318)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl