Jerzy Kania, "Układy zasilania"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1973

1. Wiadomości wstępne (5)
Przeznaczenie i rodzaje układów zasilania w odbiorniku. Źródła napięć zasilających.
2. Prostowanie napięć zasilających (12)
Wymagania stawiane układom prostowniczym odbiornika. Prostowanie napięć sieciowych. Prostowanie napięć w układzie odchylania poziomego. Właściwości elementów prostowniczych.
3. Filtracja napięć zasilających (30)
Wymagania stawiane układom filtrującym odbiornika. Układy filtrujące z elementami biernymi. Układy filtrujące z elementami czynnymi. Wpływ napięcia tętnień na jakość odbioru telewizyjnego. Filtracja przeciwzakłóceniowa w obwodzie sieciowym odbiornika.
4. Transformatory sieciowe (52)
Zagadnienia związane z wyposażeniem odbiorników w transformator sieciowy. Oddziaływanie transformatora sieciowego na kineskop.
5. Stabilizacja napięć zasilających (61)
Wymagania stawiane układom stabilizującym odbiornika. Stabilizatory o pracy ciągłej. Stabilizatory o pracy przerywanej. Właściwości elementów czynnych stosowanych w układach stabilizacji. Stabilizacja napięcia żarzenia. Stabilizacja napięcia sieciowego.
6. Zabezpieczenia w układach zasilania (108)
Zabezpieczenia w obwodach prostowania i stabilizacji. Zabezpieczenie układu odchylania poziomego. Zabezpieczenie obwodów żarzenia.
7. Zasilanie obwodów żarzenia w odbiornikach lampowych (117)
Wiadomości wstępne. zasilanie szeregowe. zasilanie równoległe. Zasilanie obwodów żarzenia odbiorników kolorowych. Zasilanie obwodów żarzenia napięciem obniżonym. Zasilanie obwodów żarzenia kineskopów. Zasilanie obwodów żarzenia kenotronów wysokiego napięcia.
8. zasilanie odbiorników lampowych telewizji czarno-białej (145)
Rodzaje układów zasilania odbiorników lampowych. Wymagania stawiane układom zasilania odbiorników lampowych. Przykłady rozwiązań układów zasilania odbiorników lampowych.
9. Zasilanie odbiorników tranzystorowych telewizji czarno-białej (163)
Rodzaje układów zasilania odbiorników tranzystorowych. Wymagania stawiane układom zasilania odbiorników tranzystorowych. Przykłady rozwiązań układów zasilania odbiorników przenośnych. Przykłady rozwiązań układów zasilania odbiorników stacjonarnych.
10. Zasilanie odbiorników kolorowych (187)
Rodzaje układów zasilania odbiorników kolorowych. Wymagania stawiane układom zasilania odbiorników telewizji kolorowej. Przykłady rozwiązań układów zasilania odbiorników telewizji kolorowej.
Bibliografia (214)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl