Bohumir Klesken "Pomiary w radiotechnice"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, nakład 5000 + 180 egz.,
Warszawa, 1969

Wstęp (9)
Pomiary w radiotechnice (11)
Wpływ przyłączania przyrządu pomiarowego do mierzonego obwodu. Najczęstsze przyczyny błędów (12)
1. Pomiary natężenia prądu wielkiej częstotliwości (15)
2. Pomiary napięcia (30)
3. Pomiar mocy (66)
4. Pomiary parametrów elementów obwodów przy wielkich częstotliwościach (76)
5. Oscyloskop elektronowy (153)
6. Pomiary częstotliwości (215)
7. Pomiary zniekształceń (254)
8. Pomiary natężenia pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości (262)
9. Pomiary modulacji (273)
10. Źródła prądów w technice pomiarowej (283)
11. Pomiary lamp elektronowych (335)
Źródła zasilania do pomiarów lamp elektronowych. Przyrządy do pomiarów lamp elektronowych. Pomiary diod. Pomiary parametrów lamp trójelektrodowych. Pomiary charakterystyk i parametrów lamp wielosiatkowych. Pomiary nachylenia przemiany częstotliwości. Zdejmowanie charakterystyk lamp elektronowych za pomocą oscyloskopu. Przydźwięk sieci w lampach elektronowych. Badanie podatności lamp na mikrofonowanie. Pomiary szumu lamp elektronowych. Pomiary własności lamp jarzeniowych i tyratronów. Pomiary charakterystyk tyratronów.
12. Pomiary parametrów elektrycznych elementów półprzewodnikowych (383)
13. Pomiary wzmacniaczy (407)
14. Pomiary odbiorników radiofonicznych (426)
Wykaz literatury (466)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl