Jak czytać schematy radiowe

klimczewski1.jpg (11279 bytes)

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie VI - zmienione i uzupełnione, Warszawa 1970

Symbole i objaśnienia
1. Elementy i schematy prostych obwodów elektrycznych (7)
2. Anteny (24)
3. Uziemienia (29)
4. Obwody strojone odbiornika (31)
5. Cewki (32)
6. Cewki sprzężone. Transformatory wielkiej częstotliwości (41)
7. Kondensatory (59)
8. Rezonansowe obwody strojone (68)
9. Filtry wstęgowe (75)
10. Oporniki i potencjometry (81)
11. Detektor i odbiornik detektorowy (93)
12. Lampy elektronowe (107)
13. Tranzystory (135)
14. Transformatory małej częstotliwości i sieciowe (142)
15. Dławiki wielkiej i małej częstotliwości (153)
16. Mikrofony (157)
17. Adaptery (161)
18. Magnetofony (165)
19. Głośniki (166)
20. Eliminatory (171)
21. Symbole prądu elektrycznego (175)
22. Przyrządy pomiarowe (177)
23. Bezpieczniki (179)
24. Symbol wzmacniacza radiowego (181)
Przegląd schematów i uwagi praktyczne
25. Zasilanie odbiorników (183)
26. Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim (213)
27. Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim (235)
28. Odbiorniki tranzystorowe o wzmocnieniu bezpośrednim (263)
29. Schematy odbiorników tranzystorowych o wzmocnieniu bezpośrednim (270)
30. Odbiorniki radiowe typu superheterodynowego (282)
31. Schematy odbiorników lampowych typu superheterodynowego (293)
32. Odbiorniki tranzystorowe typu superheterodynowego (315)
33. Omówienie odbioru UKF (334)
34. Omówienie schematów lampowych wzmacniaczy małej częstotliwości (339)
35. Omówienie schematów tranzystorowych wzmacniaczy małej częstotliwości (366)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl