Czesław Klimczewski, "ABC radioamatora"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie siódme zmienione,
Warszawa, 1968

Wstęp (3)
Od czego się to zaczęło (4)
I. Elektryczność (5)
Trochę o budowie materii, atomach, elektronach i prądzie elektrycznym. Natężenie prądu elektrycznego. Napięcie elektryczne i SEM. Zależność między napięciem i prądem elektrycznym. Wat, kilowat, kilowatogodzina - energia elektryczna. O prądzie elektrycznym i jego działaniu. Oporność elektryczna, oporniki i ich obciążalność. Zależność między prądem, napięciem i opornością. prąd zmienny. Okres i częstotliwość prądu zmiennego. Działanie cieplne prądu elektrycznego. Działanie chemiczne prądu elektrycznego. Działanie magnetyczne prądu elektrycznego. Magnetyzm. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego. Działanie indukcyjne prądu elektrycznego oraz samoindukcja. Kondensatory i ich działanie. Pojemność elektryczna. Cewki i dławiki. Równoległe i szeregowe łączenie oporników, cewek i kondensatorów. Transformatory i ich działanie.
II. Radiotechnika (88)
Mikrofon. Od mikrofonu do stacji nadawczej. Radiostacja nadawcza i jej zadania. Modulacja amplitudy i modulacja częstotliwości. O rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych w przestrzeni. Anteny odbiorcze. Odbiór. Rezonans i obwody rezonansowe. Strojenie odbiorników. Rezonansowe obwody strojone (rezonans równoległy). Eliminatory. Szeregowe obwody rezonansowe. Prąd zmienny i jego prostowanie. Detekcja w odbiorniku. Zamiana prądów małej częstotliwości na dźwięki. Głośnik. Lampa elektronowa. Działanie wzmacniające lampy elektronowej. Działanie prostownicze lampy elektronowej. Działanie lamp w odbiorniku. Wiadomości o tranzystorach. zasilanie odbiorników prądem z sieci i zakłócenia przemysłowe. Działanie filtrów przeciwzakłóceniowych. Regulacja barwy dźwięku. Stereofonia. Adapter gramofonowy i jego działanie. Magnetyczny zapis dźwięku. Magnetofony. Wzmacniacz m.cz. i jego działanie. Anteny kierunkowe. Wpływ liczby obwodów rezonansowych i lamp (lub tranzystorów) na odbiór.
III. Wskazówki praktyczne (205)
Anteny zewnętrzne. Doprowadzenie anteny. Uziemienie. Dodatkowe uwagi o zakładaniu anten zewnętrznych. Anteny wewnętrzne i ferrytowe. Anteny zastępcze. Wybór odbiornika radiowego. Konserwacja i obsługa baterii oraz akumulatorów. Elektryczna sieć oświetleniowa. Dalsze uwagi dla radiosłuchaczy. Kilka uwag o akustyce i głośniku. Elektryczne odtwarzanie nagrań z płyt gramofonowych. Uwagi o eksploatowaniu magnetofonów. Podział fal radiofonicznych. O strojeniu i obsłudze odbiorników. Symbole radiotechniczne.
IV. Spróbujmy zmontować sami (278)
Montujemy aparaty detektorowe. Trzystopniowy tranzystorowy wzmacniacz m.cz. Dwustopniowy lampowy wzmacniacz sieciowy.
Zakończenie

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl