Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 7 zmienione i uzupełnione,
Warszawa, 1973

Przedmowa do wydania siódmego (5)
Część I Symbole i objaśnienia
1. Elementy i schematy prostych obwodów elektrycznych (7)
2. Anteny (25)
3. Uziemienia (29)
4. Obwody strojone odbiornika (31)
5. Cewki (32)
6. Cewki sprzężone. Transformatory wielkiej częstotliwości (40)
7. Kondensatory (59)
8. Rezonansowe obwody strojone (68)
9. Filtry wstęgowe (76)
10. Oporniki i potencjometry (82)
11. Detektor i układy detekcji z diodą półprzewodnikową (93)
12. Lampy elektronowe (105)
13. Tranzystory (129)
14. Transformatory małej częstotliwości i sieciowe (135)
15. Dławiki wielkiej i małej częstotliwości (146)
16. Mikrofony (150)
17. Adaptery (155)
18. Magnetofony (159)
19. Głośniki (160)
20. Eliminatory (166)
21. Symbole prądu elektrycznego (169)
22. Przyrządy pomiarowe (171)
23. Bezpieczniki (174)
24. Symbol wzmacniacza radiowego (175)
Część II Przegląd schematów i uwagi praktyczne
25. Zasilanie odbiorników (177)
26. Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim (208)
27. Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim (238)
28. Odbiorniki tranzystorowe o wzmocnieniu bezpośrednim (263)
29. Schematy odbiorników tranzystorowych o wzmocnieniu bezpośrednim (269)
30. Odbiorniki radiowe typu superheterodynowego (288)
31. Schematy odbiorników lampowych typu superheterodynowego (299)
32. Odbiorniki tranzystorowe typu superheterodynowego (312)
33. Omówienie odbioru i odbiorników UKF (330)
34. Schematy lampowych wzmacniaczy małej częstotliwości (340)
35. Schematy tranzystorowych wzmacniaczy małej częstotliwości (369)
36. Wzmacniacze szerokopasmowe i prądu stałego (377)
37. Urządzenia pomiarowe stosowane w radiotechnice (391)
38. Mierniki tranzystorowe (409)
39. Kilka uwag praktycznych (422)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl