Czesław Klimczewski "ABC telewizji"

klimczewski2.jpg (19398 bytes)

Wydanie I, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1961

Wstęp
A. Wytwarzanie i nadawanie programu telewizyjnego
1. Jak powstaje program telewizyjny
2. Ogólny schemat pracy Ośrodka Telewizyjnego
3. Rozkładanie obrazu na elementy
4. O liczbach linii tworzących nadawany obraz i o wymiarach obrazu
5. O liczbie poszczególnych obrazów nadawanych w czasie jednej sekundy dla przedstawienia przedmiotów i ludzi w ruchu
6. Co to jest wybieranie miedzyliniowe i dlaczego jest ono stosowane. Definicja obrazu.
7. Trochę wiadomości z fizyki
8. Zamiana elementów nadawanego obrazu na impulsy elektryczne
9. O skupianiu strumienia elektronów
10. Odchylanie strumienia elektronów w poziomie i pionie
11. Impulsy wygaszania poziome i pionowe
12. Impulsy synchronizyjące poziome i pionowe oraz impulsy wyrównawcze
13. Zespolony sygnał wizji
14. Lampy analizujace obraz i ich działanie
15. Kamera telewizyjna
16. Nadawanie filmów (aparatura telekina)
17. Zapisywanie programu telewizyjnego
18. Telewizyjne wozy transmisyjne
19. Zamiana dźwięków na impulsy elektryczne
20. Nadajniki obrazu i dźwięku na stacji nadawczej i ich praca
B. Przesyłanie programu telewizyjnego
1. Trochę wiadomości o falach w radio i telewizji
2. Modulacja amplitudy (AM) i modulacja częstotliwości (FM) promieniowanych fal
3. Wstęgi częstotliwości i pasmo częstotliwości sygnału telewizyjnego
4. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w przestrzeni
5. Anteny nadawcze i polaryzacja fal
6. Telewizyjne anteny odbiorcze
7. Doprowadzenie antenowe
8. Uwagi do instalowania anten telewizyjnych
C. Odbiór programu telewizyjnego
1. Ogólne uwagi o układach odbiorników telewizyjnych
2. Lampy obrazowe czyli kineskopy
3. Tor wizji w telewizorach
4. Tor synchronizacji w telewizorach
5. Zespoły odchylania
6. Zasilanie kineskopu wysokim napięciem stałym
7. Tor fonii w telewizorach
8. zasilanie telewizorów prądem elektrycznym
9. Spróbujcie swoich sił sami
10. Tablica testowa. Kilka praktycznych uwag dla telewidzów
11. Różne zastosowania telewizji w życiu człowieka

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl