Czesław Klimczewski "ABC telewizji"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie IV uzupełnione, Warszawa, 1969

Wstęp (6)
A. WYTWARZANIE I NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO
1. Jak powstaje program telewizyjny (7)
2. Ogólny schemat pracy Ośrodka Telewizyjnego (18)
3. Rozkładanie obrazu na elementy (20)
4. O liczbach linii tworzących nadawany obraz i o wymiarach obrazu (24)
5. O liczbie poszczególnych obrazów nadawanych w czasie jednej sekundy dla przedstawienia przedmiotów i ludzi w ruchu (28)
6. Co to jest wybieranie międzyliniowe i dlaczego jest ono stosowane. Definicja obrazu (36)
7. Trochę wiadomości z fizyki (42)
8. Zamiana elementów nadawanego obrazu na impulsy elektryczne (67)
9. O skupianiu strumienia elektronów (73)
10. Odchylanie strumienia elektronów w poziomie i pionie (78)
11. Impulsy wygaszania poziome i pionowe (99)
12. Impulsy synchronizacji poziomej i pionowej oraz impulsy wyrównawcze (104)
13. Zespolony sygnał wizji (112)
14. Lampy analizujące obraz i ich działanie (115)
15. Kamera telewizyjna (132)
16. Nadawanie filmów (aparatura telekina) (134)
17. Zapisywanie sygnału telewizyjnego (139)
18. Telewizyjne wozy transmisyjne (142)
19. Zamiana dźwięków na impulsy elektryczne (144)
20. Nadajniki obrazu i dźwięku na stacji nadawczej i ich praca (145)
B. PRZESYŁANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO
1. Trochę wiadomości o falach w radio i telewizji (149)
2. Modulacja amplitudy (AM) i modulacja częstotliwości (FM) promieniowanych fal (152)
3. Wstęgi częstotliwości i pasmo częstotliwości sygnału telewizyjnego (155)
4. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w przestrzeni (161)
5. Anteny nadawcze i polaryzacja fal (165)
6. Telewizyjne anteny odbiorcze (167)
7. Doprowadzenie antenowe (180)
8. Uwagi do instalowania anten telewizyjnych (189)
C. ODBIÓR PROGRAMU TELEWIZYJNEGO
1. Ogólne uwagi o układach odbiorników telewizyjnych (197)
2. Lampy obrazowe, czyli kineskopy (215)
3. Tor wizji w telewizorach (266)
4. Tor synchronizacji w telewizorach (333)
5. Zespoły odchylania (345)
6. Zasilanie kineskopu wysokim napięciem stałym (380)
7. Tor fonii w telewizorach (389)
8. zasilanie telewizorów prądem elektrycznym (410)
9. Tablica testowa. Kilka praktycznych uwag dla telewidzów (419)
10. Różne zastosowania telewizji w życiu człowieka (430)
D. OGÓLNE UWAGI O TV KOLOROWEJ
1. O kolorach - ich jaskrawości, barwie i nasyceniu (435)
2. Parę słów o analizie obrazu w kolorach i sposobach jego przesyłania (439)
3. Odbiór programu telewizji kolorowej (447)
4. Czym różnią się kineskopy stosowane w TV czarno-białej i kolorowej (448)
Ilustracje do części D (451)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl