Czesław Klimczewski, "Jak czytać schematy radiowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie V - unowocześnione,
Warszawa, 1967

Od Redakcji (5)
Przedmowa do piątego wydania (7)
Część I: Symbole i objaśnienia
1. Elementy i schematy prostych obwodów elektrycznych (9)
2. Anteny (26)
3. Uziemienia (31)
4. Obwody strojone odbiornika (33)
5. Cewki (34)
6. Cewki sprzężone. Transformatory wielkiej częstotliwości (43)
7. Kondensatory (62)
8. Rezonansowe obwody strojone (70)
9. Filtry wstęgowe (77)
10. Oporniki i potencjometry (83)
11. Detektor i odbiornik detektorowy (92)
12. Lampy elektronowe (105)
13. Tranzystory (133)
14. Transformatory małej częstotliwości i sieciowe (135)
15. Dławiki wielkiej i małej częstotliwości (146)
16. Mikrofony (150)
17. Adaptery (155)
18. Magnetofony (158)
19. Głośniki (160)
20. Eliminatory (165)
21. Symbole prądu elektrycznego (168)
22. Przyrządy pomiarowe (170)
23. Bezpieczniki (173)
24. Symbol wzmacniacza radiowego (174)
Część II : Przegląd schematów  i uwagi praktyczne
25. Zasilanie odbiorników (175)
26. Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim (205)
27. Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim (226)
28. Odbiorniki tranzystorowe o wzmocnieniu bezpośrednim (255)
29. Schematy odbiorników tranzystorowych o wzmocnieniu bezpośrednim (261)
30. Odbiorniki lampowe typu superheterodynowego (268)
31. Schematy odbiorników lampowych typu superheterodynowego (279)
32. Odbiorniki tranzystorowe typu superheterodynowego (301
33. Omówienie odbioru UKF (315)
34. Omówienie schematów lampowych wzmacniaczy małej częstotliwości (320)
35. Omówienie schematów tranzystorowych wzmacniaczy małej częstotliwości (347)
Zestawienie wybranych lamp zastępczych typu "noval" (352)
Zestawienie wybranych tranzystorów zastępczych (352)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl