Czesław Klimczewski, "Jak czytać schematy radiowe"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione,
Warszawa, 1956

Od redakcji (5)
Przedmowa do drugiego wydania (6)
Przedmowa do pierwszego wydania (7)
Część I
SYMBOLE I OBJAŚNIENIA (9)
Elementy prostych obwodów elektrycznych. Antena. Uziemienie. Obwody strojone odbiornika. Cewki. Cewki "sprzężone". Kondensatory. Obwody strojone. Filtry wstęgowe. Detektor i aparat kryształkowy. Oporniki i potencjometry. Lampy. Transformatory. Dławiki. Adaptery. Mikrofony. Głośniki. Eliminatory. Eliminatory na częstotliwość pośrednią. Symbole prądu elektrycznego. Przyrządy pomiarowe. Bezpieczniki. Symbol wzmacniacza radiowego.
Część II
PRZEGLĄD SCHEMATÓW I UWAGI PRAKTYCZNE
Zasilanie odbiorników (143)
Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim (168)
Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim (189)
Odbiorniki superheterodynowe (243)
Wzmacniacze małej częstotliwości (291)
 Tablica lamp zastępczych (329)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl