A.J. Kłopow "Telewizja"tłumaczył z rosyjskiego W. Rabęcki

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

Wstęp (3)
Pogadanka pierwsza: Czym się różni przesyłanie dźwięków przez radio od przesyłania obrazów (5)
Pogadanka druga: W jaki sposób jest przesyłany obraz (8)
Pogadanka trzecia: Nadawcze i odbiorcze elektronowe lampy promieniowe (15)
Pogadanka czwarta: Jak się skupia i odchyla strumień elektronów (25)
Pogadanka piąta: Jak się otrzymuje napięcie w kształcie "zębów" piły (32)
Pogadanka szósta: Jak się otrzymuje prąd w kształcie "zębów" piły (41)
Pogadanka siódma: Jak otrzymać wysokie napięcie dla kineskopu (65)
Pogadanka ósma: Tor radiowy odbiornika telewizyjnego (57)
Pogadanka dziewiąta: Jak są wydzielane i rozdzielane sygnały synchronizujące (75)
Pogadanka dziesiąta:
Całkowity schemat odbiornika (82)
Generator odchylania ramkowego (83)
Generator odchylania liniowego (84)
Tor radiowy (tor obrazu) (85)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl