"X lat Polskiego Radja" pod naczelną redakcją D-ra Władysława Kłyszewskiego

Polskie Radjo, Warszawa, 1935

Ilość i moc radjostacji Polskiego Radja w r. 1935
Krótki zarys radjofonji w Polsce
Radjostacja Warszawa - Raszyn
Wnętrza Rozgłośni Warszawskiej
Ilość godzin audycji nadanych
Wpłacone przez abonentów 3 złote Polskie Radjo dzieli na:...
Biuro Studiów Polskiego Radja
Schemat drogi dźwięku od studjo do słuchacza
Działalność programowa
Honorarja wykonawców w latach 1926 - 1935
Tantjemy i honorarja autorskie w latach 1926 - 1935
Stosunek muzyki poważnej do lekkiej
Ilość wykonawców muzycznych
Stosunek muzyki do innych audycji
Stosunek odczytów do komunikatów
Teatr wyobraźni
Audycje literackie w r. 1935
Audycje literackie w latach 1927 - 1935
Transmisje z życia
Rodzaje transmisji z życia w r. 1934/5
Koszta programowe w latach 1927 - 1935
Kraków
Poznań
Katowice
Wilno
Lwów
Łódź
Toruń
Transmisje nabożeństw
Udział Polskiego Radja w radjofonji wszechświatowej
Wymiana programów Polski z zagranicą w roku 1934/35

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl