Włądysław Kobylański, Sławomir Wolszczak "Odbiorniki tranzystorowe - poradnik konstruktora amatora"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3,
Warszawa, 1972

Od autorów (7)
1. Wiadomości wstępne
1.1. Symbole graficzne elementów i podzespołów radiowych (9)
1.2. Podstawowe wielkości i jednostki miar stosowane w teleelektryce (9)
2. Elementy i podzespoły
2.1. Oporniki (rezystory) (15)
2.2. Kondensatory (25)
2.3. Cewki, dławiki, transformatory (35)
2.4. Diody półprzewodnikowe (59)
2.5. Tranzystory (62)
2.6. Termistory (73)
2.7. Głośniki i słuchawki (75)
2.8. Źródła zasilania (78)
3. Przyrządy pomiarowe
3.1. Woltomierz na prąd stały (86)
3.2. Woltomierz na prąd zmienny (89)
3.3. Amperomierz na prąd stały (93)
3.4. Amperomierz na prąd zmienny (95)
3.5. Omomierz (96)
3.6. Przyrząd uniwersalny (99)
3.7. Mostek do pomiaru indukcyjności (99)
3.8. Mostek do pomiaru pojemności (100)
3.9. Układ do pomiaru pojemności kondensatorów elektrolitycznych (101)
3.10. Wskaźnik zwartych zwojów (103)
3.11. Generator akustyczny 1kHz (105)
3.12. Generator akustyczny 20÷20000 Hz (107)
3.13. Miniaturowy generator sygnałowy (110)
3.14. Generator sygnałowy 70÷100MHz (112)
3.15. Serwisowy szukacz sygnału (114)
4. Układy podstawowych członów odbiornika, ich uruchamianie i regulowanie
4.1. Wstęp (116)
4.2. Wzmacniacze małej częstotliwości (120)
4.3. Detektory (142)
4.4. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (152)
4.5. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości (165)
4.6. Układy przemiany częstotliwości (172)
4.7. Automatyczna regulacja wzmocnienia - dobieranie warunków pracy (182)
5. Rodzaje odbiorników tranzystorowych
5.1. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (183)
5.2. Odbiorniki superheterodynowe (189)
5.3. Naprawa odbiorników (200)
6. Strojenie i pomiary odbiorników tranzystorowych
6.1. Strojenie odbiorników o bezpośrednim wzmocnieniu (211)
6.2. Strojenie odbiorników superheterodynowych (213)
6.3. Pasmo przenoszenia (217)
6.4. Strojenie filtru antenowego (dyskryminatora pośr. cz.) (219)
6.5. Podstawowe pomiary odbiorników (220)
7. Montaż mechaniczny i elektryczny
7.1. Miejsce pracy (226)
7.2. Zasady rozmieszczania elementów i podzespołów radiowych na płytce montażowej (232)
7.3. Prace mechaniczne (246)
7.4. Montaż elektryczny (257)
7.5. Różne wskazówki praktyczne (261)
7.6. Bezpieczeństwo pracy (265)
Literatura (269)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl