E. Kolanowski "Bezpieczna obsługa radiowych urządzeń nadawczych"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1956

Wstęp (3)
1. Krótki opis radiostacji (10)
2. Działanie prądu elektrycznego i pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości na organizm ludzki (20)
3. Sprzęt ochrony (31)
4. Uziemienia (47)
5. Podstacje i rozdzielnie wysokiego napięcia (55)
6. Urządzenia prostownicze (74)
7. Tablice rozdzielcze niskiego napięcia (81)
8. Silniki elektryczne i spalinowe, prądnice, pompy, wentylatory (87)
9. Akumulatornie (94)
10. Linie napowietrzne i kablowe (99)
11. Właściwa aparatura nadawcza (107)
12. Anteny i linie zasilające wielkiej częstotliwości (132)
13. Warsztat stacyjny (143)
14. Transport elementów (148)
15. Ochrona przeciwpożarowa (153)
16. Higiena pracy (158)
17. Ratownictwo (161)
18. Kwalifikacje personelu (170)
Wykaz piśmiennictwa (175)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl