J. Kostykow "Technika łączności"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze, Warszawa 1955
(
tłumaczyli z języka rosyjskiego  Cz. Szymański i J. Dziewulski)

Rozdział pierwszy. Historia i znaczenie łączności 
I. Łączność w gospodarce Narodowej i Armii (5)
Wszędzie łączność. Łączność - nerw armii. Początek jednego z uderzeń. W sztabie pułkownika Kühna. Nie utracić łączności. Organizacja łączności - zdanie niełatwe.
II. Środki łączności w starożytności (13)
Z ust do ust. Łączność za pomocą ognisk. "Naczynia łączności" "Mury łączności" Posłaniec z maratońskiej doliny.
III. Drugie narodziny łączności (18)
Iwan Piotrowicz Kulibin. Telegraf semaforowy. Telegraf optyczny w Rosji.
IV. Wspaniały rozwój elektryczności (22)
Michał Wasiliewicz Łomonosow. Twórcy elektrotechniki. Pierwsze projekty łączności elektrycznej.
Rozdział drugi: Telegrafia
I. Telegraf elektryczny - wynalazek rosyjski (26)
Paweł Lwowicz Szylling. Borys Siemionowicz Jakobi.
II. Elektryczny aparat telegraficzny (31)
Litery z kropek i kresek. Przycisk szczególnej konstrukcji. Elektryczna "Droga". Mechaniczny telegrafista. Aparat współczesny. Charakterystyka aparatu M-44.
III. Drogi rozwoju telegrafu (40)
Aparat Morsego nie wywiązuje się z zadania przy większym obciążeniu. Drukowanie liter od razu. Kradzież wśród białego dnia.
IV. Automatyczny aparat telegraficzny (42)
Nadawanie maszynowe. Dziurkarka. Nadajnik. Odbiornik. Ondulator. Dalsze ulepszenia.
V. Telegraficzny aparat wielokrotny (52)
Przestoje - rzecz niedopuszczalna. Wykorzystać w pełni linie. Telegrafowanie wielokrotne. Nowy kod. Nadajnik. Odbiornik. Zalety "wielokrotności".
VI. Radziecki start - stopowy aparat telegraficzny (62)
I na słońcu są plamy. Aparat "marzenie". Start-stop. Elektryczna maszyna do pisania. Aparat rulonowy, czyli arkuszowy.
VII. Zagadnienia ogólne telegrafii (69)
Impuls telegraficzny. Przekaźnik i translacje.
VIII. Stacje telegraficzne (72)
Aparat wymaga zasilania. Łączenie. Ziemia służy jako przewód. Urządzenia zabezpieczające.
Rozdział trzeci: Telefonia
I. Podstawy ogólne (77)
Podsłuchana rozmowa. Łączność z otoczeniem. Fale. Natura dźwięków. Trochę teorii. Częstotliwości harmoniczne. Słuch i mowa. Zrozumiałość. szumy i zakłócenia.
II. Zasady telefonowania (93)
Pierwsza słuchawka. Paweł Michajłowicz Gołubicki. "Nie słuchajcie ustami i nie mówcie uchem". Mikrofon. Odbierać tylko dźwięki pożądane. Transformator P.M. Jabłoczkowa.
III. Technika telefonii (104)
Co jeszcze jest potrzebne w łączności telefonicznej. Elektrownia polowa. "Weźcie mikrotelefon, z wami chcą rozmawiać". Oszczędzajcie energię elektryczną. Uzupełnienia. Brzęczykowe wywołanie. Centrala telefoniczna. Aparat - i brzęczykowy i induktorowy. Mechaniczna telefonistka. Wywołanie selektorowe.
Rozdział czwarty: Radio
I. Związek Radziecki - ojczyzna radia (122)
Wielki wynalazek. Radio w służbie Rewolucji Socjalistycznej.  Prace uczonych radzieckich.
II. Drgania i fale (133)
Jeszcze raz o falach. Znane zasady. Obwód drgań. Otwarty obwód drgań. Urządzenia promieniujące. Rezonans.
III. Lampy elektronowe (153)
Cuda na jawie. Zagadkowy prąd. "Portret" elektronu. "Pomyłki" w elektrotechnice. W jaki sposób elektron może wyrwać się "na swobodę". Prąd płynie przez próżnię. Pierwsze kroki lampy. Nagrzewanie włókna. Lampa z "grzejnikiem". Lampa staje się dorosła. Nowe lampy - nowe własności.
IV. Nadawcze urządzenia radiowe (177)
Sprężyna - bateria, zębatka - lampa. Jak huśtać się na huśtawkach. Generator to jeszcze nie nadajnik. Dokładniej od zegarka. Wszystko to jeszcze za mało. Druga myśl. Nowa modulacja - MCz. Zakłócenia pokonamy. I druga sroka jest złapana. MCz potrzebna jest częstotliwościowa przestrzeń. Jak otrzymać MCz. Zaczynamy konstruować.
V. Radiowe urządzenia odbiorcze (200)
Odbiór fal. Odebrane sygnały nie są słyszane. Jak więc usłyszeć? Odbiornik prostego wzmocnienia. Znowu do detektora kryształkowego. Pomysłowe urządzenie. Jak zwiększyć odległość? I to wszystko? Konkurent odbiornika prostego wzmocnienia. Zalety superheterodyn. Istnieją również wady.
Rozdział piąty: Linie łączności
I. Linie przewodowe (219)
"Nieprawidłowa arytmetyka". Niefortunna analogia. Druga połowa kłopotu. A gdzie wyjścia? Jaka linia jest lepsza. Mimowolni świadkowie. Czego dokonał radziecki uczony P.K. Akulszyn. Zdumiewający kabel. Ulepszenie linii kablowych.
II. Linie radiowe (242)
Tajemnica fal radiowych. Błędy jednych i teorie innych. Doświadczenia i badania. Zagadka dla teorii. Radioamatorzy poprawiają uczonych. Zagadka zostaje rozwiązana. Co się więc wyjaśniło? Teoria a rzeczywistość. "Typy" fal radiowych. Niepewność radioamatora. Powierzchniowy i przestrzenny. Ocean jonosferyczny. O "niedobrym" i "dobrym" w falach krótkich. Krótsze od dziesięciu metrów. "Przewód" bezprzewodowy.
III. Optyczne linie łączności (271)
Linia bezprzewodowa nie jest koniecznie radiolinią. Rozmowa za pomocą promienia światła. Cóż więc wymyślono? Styk optyczny. Znowu wyręcza lampa. Promień bez światła.
IV. Postęp w wykorzystaniu linii łączności (279)
Nieco historii. Zrealizowana fantazja. Wolne miejsca. Sita częstotliwościowe. Obwody "urojone" - pochodne. Kropla w morzu. Niewiarygodny rozwój. Telefonowanie na "skraj ziemi". Radio nie pozostaje w tyle. Tajemnicza radiostacja. Co powiedział wasz rozmówca.
Rozdział szósty: Elektryczne nadawanie obrazów
I. Telewizja (307)
"Wielki ślepiec" staje się widomym. "Mikrofon" świetlny. W zasadzie możliwe - praktycznie nie można. Pierwsza telewizja. Elektrony tworzą cuda. Przekształcenie "elektryczności w obraz". Jakość obrazu. Możliwości telewizji. Telewizory. Zasięg telewizji.
II. Fototelegrafia (326)
Fototelegrafowanie za pomocą linii łączności. Nadawanie fotoelektryczne. Elektryczny odbiór fotografii.
Rozdział siódmy: Nowe dziedziny zastosowania środków radiowych
I. Radionawigacja (331)
Z radiem i bez radia. Kompas, ciała niebieskie i... radio. Anteny, które nie odbierają. Gdzie się znajdujemy? Latarnie radiowe. "Ślepe" loty i "ślepe" lądowanie.
II. Radiolokacja (351)
Rozwój radiolokacji. Określenie miejsca za pomocą radia. Odsłonięcie tajemnicy. Zegary elektronowe. Zamiast zakończenia.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl