Witold Kozak "O elektronach rzeczy ciekawe"

Nasza Księgarnia, wydanie 1,
Warszawa, 1977

Od redakcji (5)
Co i jak nazywamy w elektronice (7)
Elektrony w ruchu (8)
Chemiczne źródła elektronów (9)
O przyczynie powodującej ruch elektronów (11)
Jak ruchem elektronów wywołuje się magnetyzm (13)
O wzbudzaniu ruchu elektronów (16)
Gdzie elektrony napotykają opór (19)
Elektrony wywołują chemiczne działania (21)
Trudności z nazywaniem różnych cech elektryczności (23)
O szybkości płynących elektronów (25)
Charakterystyka elektrycznych źródeł zasilania (27)
Elektronowa maszyna w dłoni (30)
Planetarny model atomu (32)
Elementarny nabój elektronu (35)
O sposobach pomiaru wielkości elektrycznych (38)
Elektrony w telegrafii (41)
Jak elektrony przenoszą sygnały telefoniczne (46)
Jak elektrony funkcjonują w przetwornikach elektroakustycznych (52)
Funkcje elektronów w telefonii (58)
O elementach elektronicznych działających w obwodach telefonu (61)
Elektrony płynące z centrali telefonicznej (67)
Elektromagnetyczne przełączniki w automatyzacji łączności przewodowej (70)
Elektrony w sieciach telekomunikacyjnych (76)
Techniczne problemy transportu sygnałów telefonicznych (82)
Narodziny techniki elektronowej (86)
Elektrony emitowane z gorącego metalu (88)
Elektrony swobodne w próżni (91)
Wyrzutnie elektronowe (91)
Działo elektronowe (94)
Efekty bombardowania elektronami (95)
Jak zachowują się elektrony w diodzie próżniowej (98)
Elektrony w triodach próżniowych (101)
Elektrony i jony w lampach gazowych (103)
Elektronowe przyrządy lampowe w radiowych środkach łączności (105)
Jeszcze o "naturze" elektronów (109)
Elektrony "uwięzione" w półprzewodnikach (112)
Elektronowe przyrządy półprzewodnikowe (115)
Elektrony i dziury w tyrystorach (124)
Elektrony w bezprzewodowych środkach łączności (127)
Elementy elektronowe w tradycyjnym sprzęcie (129)
Elektrony w termistorze (131)
Elektrony w termoelemencie (132)
Elektrony w termoogniwie (136)
Fotoelektrony i ich zastosowanie (140)
Elektrony w fotoogniwie (144)
Luminescencja elektronowa (148)
Optyka elektronowa (152)
Mikroskop elektronowy (154)
Elektronowa metalurgia (157)
Rozwój elektroniki w naszym kraju (160)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl