Jerzy Kuzdrzał-Kicki "Miernictwo telewizyjne"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 zmienione, Warszawa, 1966

1. Zakres i układ książki (9)
2. Cechy charakterystyczne techniki telewizyjnej (9)
Podział częstotliwości. Standardy telewizyjne. Normy sygnałów synchronizujących. Czułości i zasięgi. Systemy nadawania programu telewizyjnego. Systemy odbioru programu telewizyjnego. Systemy transmisji programów telewizyjnych. Systemy telewizji przemysłowej.
3. Cechy charakterystyczne miernictwa telewizyjnego (13)
Wielkości mierzone, specyficzne dla techniki telewizyjnej. Proces pomiaru i uchyby pomiarowe. Wpływ połączeń aparatury przy większych częstotliwościach. Pomiary przebiegów impulsowych o szerokim widmie częstotliwości. Pomiary przy wysokich napięciach.
4. Materiały i elementy w technice telewizyjnej (47)
Wzorce pomiarowe. Elementy R, L, C. Pomiary materiałów izolacyjnych i przewodów. Materiały magnetyczne. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych oporności zespolonych.
5. Diody, tranzystory, lampy odbiorcze i obrazowe (87)
Pomiary diod półprzewodnikowych b. w.cz. Pomiary lamp odbiorczych. Pomiary tranzystorów wielkiej częstotliwości. Pomiary lamp obrazowych.
6. Źródła napięć i prądów pomiarowych (106)
Generatory wielkich częstotliwości. Generatory częstotliwości wizyjnych. Generatory wysokiego napięcia. Generatory impulsów. Generatory sygnałów telewizyjnych. Generatory szumów.
7. Pomiary parametrów sygnałów (124)
Pomiary prądów. Pomiary napięć. Pomiary przebiegów impulsowych. Pomiary mocy. Pomiary natężenia pola. Pomiary i mierniki częstotliwości. Pomiary głębokości modulacji. Pomiary dewiacji.
8. Pomiary charakterystyk czwórników (169)
Pomiary charakterystyk amplitudowych (napięciowych). Pomiary charakterystyk częstotliwościowych. Pomiary fazy. Pomiary charakterystyk prędkości grupowych. Pomiary charakterystyk impulsowych.
9. Pomiary odbiorników (198)
Pomiary toru wizji. Pomiary toru fonii. Pomiary zakłóceń wytwarzanych przez odbiornik. Wyposażenie pomiarowe seryjnej produkcji odbiorników telewizyjnych. Typowe stanowisko pomiarowe odbiorników. Przykład nr 1 - Sprzężenie synchroskopu z wzmacniaczem wizyjnym w odbiorniku wg rys.9-31b. Przykład nr 2 - Niektóre wyniki pomiarów odbiornika telewizyjnego.
10. Pomiary telewizyjnych urządzeń nadawczych (234)
Nadawcze urządzenia pomiarowe. Pomiary urządzeń studyjnych wizji. Pomiary nadajników wizji. Pomiary nadajników fonii.
11. Pomiary anten i układów antenowych (276)
Pomiary anten odbiorczych. Pomiary układów anten nadawczych.
Dodatek 1. Tablice (286)
Dodatek 2. Testy (337)
Dodatek 3. Niektóre wyniki pomiarów odbiornika telewizyjnego (347)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl