Marian Łapiński "Zarys miernictwa elektrycznego"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, nakład 8000 + 160 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (3)
Część pierwsza - zagadnienia wstępne
I. zasady miernictwa elektrycznego (7)
Część druga - przyrządy pomiarowe
II. Wiadomości ogólne (26)
III. Mierniki magnetoelektryczne (40)
IV. Mierniki elektromagnetyczne (60)
V. Mierniki elektrodynamiczne i ferrodynamiczne (66)
VI. Mierniki indukcyjne (78)
VII. Mierniki ilorazowe i ich zastosowanie (82)
VIII. Mierniki elektrostatyczne (85)
IX. Mierniki cieplne (89)
X. Mierniki elektronowe (92)
XI. Przyrządy wibracyjne (97)
XII. Mierniki piszące (rejestrujące) (101)
XIII. Rozszerzenie zakresu pomiarowego (102)
XIV. Liczniki energii elektrycznej (110)
Część trzecia - układy pomiarowe
XV. Pomiar napięcia i siły elektromotorycznej (122)
XVI. Pomiar natężenia prądu (126)
XVII. Pomiar oporności (129)
XVIII. Pomiar indukcyjności (135)
XIX. Pomiar pojemności (139)
XX. Pomiary mocy (142)
XXI. Pomiar energii elektrycznej (149)
XXII. Pomiar współczynnika mocy (151)
XXIII. Pomiar częstotliwości (154)
XXIV. Skalowanie i sprawdzanie mierników i liczników (156)
XXV. Pomiary magnetyczne (166)
Rodzaje materiałów magnetycznych i ich własności. Wyznaczanie charakterystyki magnesowania. Wyznaczanie obiegu histerezy. Pomiary strat w żelazie.
XXVI. Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi (173)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl