Marian Łapiński "Miernictwo teletransmisyjne"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, nakład 4000 + 125 egz., Warszawa, 1955

Oznaczenia literowe (alfabet łaciński, alfabet grecki, indeksy, wielkości elektryczne) (14)
Przedmowa (17)
Przedmowa autora (18)
1. Zagadnienia wstępne (19)
Ważność zagadnień pomiarowych w teletransmisji.
Zakres zagadnień miernictwa teletransmisyjnego.
Mierzone wielkości i zakres ich pomiaru.
Metody pomiarowe.
Dokładność pomiaru.
Charakterystyka aparatów pomiarowych, stosowanych w miernictwie teletransmisyjnym.
Wzorce.
Normy i instytucje normalizacyjne.
2. Pomiary podstawowe (23)
Pomiary częstotliwości i czasu.
Pomiary oporności i pojemności.
Pomiary tamowności i jej składowych.
Pomiary poziomów i napięć.
Pomiary przesłuchu.
Pomiary zakłóceń.
Pomiary asymetrii, nierównowagi i współczynników sprzężenia.
Pomiary tłumienności niedopasowania, tłumienności niezrównoważenia i stabilności.
Pomiary zniekształceń.
3. Zastosowanie miernictwa teletransmisyjnego (307)
Uwagi ogólne.
Pomiary fabryczne transformatorów liniowych.
Pomiary fabryczne cewek pupinizacyjnych.
Pomiary fabryczne wzmacnaików.
Pomiary fabryczne odcinków kablowych dalekosiężnych.
Pomiary przy budowie kabli dalekosiężnych.
Pomiary odbiorcze odcinków wzmacniakowych.
Okresowe i stałe pomiary konserwacyjne.
4. Pomiary w celu wyznaczenia miejsca uszkodzenia (313)
Układy podstawowe.
Układy pomocnicze do dokładnego zlokalizowania miejsca uszkodzenia toru.
Układy do wyznaczania odległości do elementów nieliniowych w torach.
5. Telefonometria (399)
Kryteria jakości transmisji telefonicznej.
Wzorcowe układy odniesienia.
Pomiary telefonometryczne subiektywne.
Pomiary telefonometryczne obiektywne.
Tablica decybeli i neperów (426)
Tablica wartości en (427)
Wykaz literowy (430)
Skorowidz alfabetyczny (432)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl